Αρχική Νέα Τοπικά Πολίτες Ομηρούπολης:”Οι θέσεις μας για την αναπτυξιακή πολιτική του Δήμου”

Πολίτες Ομηρούπολης:”Οι θέσεις μας για την αναπτυξιακή πολιτική του Δήμου”

11

Με δελτίο τύπου η Κίνηση “ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ”, ενημερώνει τους δημότες Ομηρούπολης τις θέσεις της για την αναπτυξιακή πολιτική του Δήμου, στο οποίο αναφέρει:

 

“Στόχος του Δήμου θα είναι η ανάπτυξη όλων των περιοχών που καλύπτει, ώστε να εξασφαλίζεται η παραμονή των κατοίκων στους οικισμούς τους, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση και τη συνέχιση της ύπαρξης του Δήμου.


Για το σκοπό αυτό, θα αναληφθούν συγκεκριμένες ενέργειες, που, σε κάθε περίπτωση:


* Θα σέβονται το περιβάλλον και την ιστορική κληρονομιά του τόπου.
* Θα είναι συμβατές με τις παραδόσεις και τη ψυχοσύνθεση των κατοίκων του.
* Θα εξασφαλίζουν τη σύμφωνη γνώμη των κατοίκων των Οικισμών.


Οι ενέργειες που θα αφορούν την αναπτυξιακή πολιτική του Δήμου, θα μπορούν να αναλυθούν σε επιμέρους άξονες, όπως:


• Λήψη διοικητικών μέτρων, όπου είναι απαραίτητο, όπως για παράδειγμα η ανάγκη για επέκταση των οικισμών Συκιάδας και Λαγκάδας.


• Κατασκευή των απαραίτητων υποδομών για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων των Οικισμών.


• Συγκεκριμένα έργα, όπως αναπλάσεις κ.λ.π., που θα στοχεύουν να συγκεντρώνουν τον πληθυσμό των οικισμών για αναψυχή, αλλά και επισκέπτες από άλλες περιοχές του νησιού. Σήμερα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως είναι η πλατεία των Αυγωνύμων ή το λιμανάκι της Λαγκάδας, δεν υφίστανται τέτοιοι χώροι, με αποτέλεσμα από τους οικισμούς μας, απλά να περνάνε περαστικοί και οι κάτοικοι των οικισμών μας να συγκεντρώνονται στην πόλη της Χίου ή αλλού για την αναψυχή τους.


• Προβολή των περιοχών και των αξιοθέατων του Δήμου μας, τόσο εντός της Χίου, όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό, στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου σχεδίου, που θα εκπονηθεί και θα υλοποιείται με την επίβλεψη Επιτροπής Τουρισμού, που θα λειτουργεί στα πλαίσια του Δήμου. Με δεδομένη τη μορφή των οικισμών μας, που είναι κύρια τόποι κατοικίας, αλλά είναι προικισμένοι με πολιτιστική κληρονομιά, αξιόλογα μνημεία και ιδιαίτερου κάλλους περιοχές, ο τουρισμός και πιο συγκεκριμένα οι ήπιες μορφές του, και κυρίως ο πολιτιστικός και οικολογικός τουρισμός, φαίνεται σήμερα σαν ο πιο σημαντικός τομέας ανάπτυξης του Δήμου μας. 


• Συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και το ΥΠΕΧΩΔΕ, ώστε να προχωρήσει επιτέλους ο χωροταξικός σχεδιασμός στο Νομό μας και οι επιχειρηματίες να γνωρίζουν πού μπορούν να εγκατασταθούν, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητάς τους.


• Καθιέρωση συγκεκριμένων κανόνων που θα αφορούν τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του Δήμου. Ο Δήμος θα ενθαρρύνει την ίδρυση επιχειρήσεων στην περιοχή του, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα σέβονται το περιβάλλον, τα ιστορικά μας μνημεία και τις τοπικές κοινωνίες.
• Ενίσχυση συγκεκριμένων ομάδων επαγγελματιών του Δήμου μας, όπως είναι οι ποιμένες κτηνοτρόφοι και οι ψαράδες. Ο Δήμος θα εξασφαλίσει την ύδρευση και την ηλεκτροδότηση των ποιμένων. 


• Με την ίδρυση του Γραφείου ενημέρωσης επενδυτών, θα δοθούν επιπλέον δυνατότητες στους επιχειρηματίες, εκτός της πληροφόρησης. Από το Γραφείο θα γίνονται συγκεκριμένες ενέργειες με σκοπό τη συνεργασία των τοπικών επιχειρήσεων σε ορισμένους τομείς, για να επιτυγχάνουν το καλύτερο αποτέλεσμα, θα διοργανώνονται ημερίδες με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση των επιχειρηματιών, θα προτείνονται εκπαιδευτικά προγράμματα για την βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του προσωπικού και θα γίνεται ενημέρωση για όλες τις σύγχρονες πρακτικές και εργαλεία που χρησιμοποιούνται παγκόσμια.


• Επέκταση των ευρυζωνικών δικτύων, ώστε αυτά να καλύψουν τη μεγαλύτερη δυνατή έκταση του Δήμου μας, ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλές, φτηνό και γρήγορο Internet στις επιχειρήσεις και στους κατοίκους.


• Ίδρυση και λειτουργία Αναπτυξιακού FORUM του Δήμου, που θα συγκροτηθεί από ανθρώπους που κατάγονται από το Δήμο μας και διαπρέπουν είτε σαν επιστήμονες, είτε σαν επιχειρηματίες, είτε σαν υπάλληλοι, στη Χίο ή σε άλλες περιοχές.


Ο Δήμος Ομηρούπολης θα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και θα συμμετέχει ενεργά σε κάθε ενέργεια τοπικών φορέων που στοχεύει στην ανάπτυξη του νησιωτικού χώρου, που ζούμε. Πρέπει, όλοι μαζί, να αγωνιστούμε για την καθιέρωση νησιωτικής πολιτικής, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέματα κοινής ωφέλειας, όπως οι συγκοινωνίες, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες κ.λ.π. θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από το Ελληνικό Κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετικότητα και τις ανισότητες που συνεπάγεται, για τους νησιώτες.”