Αρχική Νέα Τοπικά ΑΝΕΚ: Φιλόδοξο σχέδιο εξεύρεσης 240 εκατ. ευρώ

ΑΝΕΚ: Φιλόδοξο σχέδιο εξεύρεσης 240 εκατ. ευρώ

18

Ο ΚΥΒΟΣ ΕΡΡΙΦΘΗ για την ΑΝΕΚ, η οποία αποφάσισε τελικά να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 100 εκατ. ευρώ, χωρίς να εγκαταλείπει την ιδέα έκδοσης ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές ύψους 140 εκατ. ευρώ. Με τα 240 εκατ. ευρώ που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει η εταιρεία, θα προχωρήσει σε μία σημαντική μείωση του τραπεζικού δανεισμού, ενώ παράλληλα θα υλοποιήσει νέα αναπτυξιακά σχέδια.


Επισήμως, η εταιρεία σε ανακοίνωση της ΑΝΕΚ αναφέρεται μόνο στην απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της για τη «σύγκληση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της με θέμα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 100.000.000 ευρώ. Η ακριβής ημερομηνία πραγματοποίησης της συνέλευσης θα αποφασισθεί σε επόμενη συνεδρίαση του δ.σ. της εταιρείας και θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση για την έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού».


Την επόμενη εβδομάδα, ωστόσο, αναμένεται να αποφασισθεί η ημερομηνία σύγκλησης της έκτακτης γενικής συνέλευσης και, όπως εκτιμάται, η αύξηση αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου. Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για το ομολογιακό, το οποίο όμως αναμένεται να συναφθεί μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου.


Πάντως, όπως εκτιμάται, προκειμένου η διοίκηση να προχωρήσει στην απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, έχει ήδη προεξοφλήσει την κάλυψη ενός σημαντικού μέρους αυτής.


Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση της εταιρείας προτίθεται να προχωρήσει και αυτή σε πρόταση για την αγορά των μετοχών της Hellenic Seaways που έχουν στην κατοχή τους οι Μινωικές Γραμμές Επίσης, ένα μέρος των κεφαλαίων θα διατεθεί για τον εκσυγχρονισμό του στόλου της και το υπόλοιπο για τη μείωση των δανειακών της υποχρεώσεων.


Οι μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις της ΑΝΕΚ ανέρχονται σε επίπεδο ομίλου στις 30/6 στα 270,18 εκατ. ευρώ, έναντι 279,8 εκατ. ευρώ στις 31/12/2005 και σε επίπεδο εταιρείας στα 269,8 εκατ. ευρώ, έναντι 279,4 εκατ. ευρώ στις 31/12/2005, ενώ οι βραχυπρόθεσμες ανέρχονται σε επίπεδο ομίλου στα 34,4 εκατ. ευρώ και σε επίπεδο εταιρείας στα 33,6 εκατ. ευρώ.


Επίσης, σημειώνεται ότι η ΑΝΕΚ κινείται δραστήρια στην κατεύθυνση δρομολόγησης πλοίων της σε νέες γραμμές στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό, διερευνά τη δρομολόγηση πλοίου σε μία νέα γραμμή μεταξύ Ντουμπάι-Καράτσι σε συνεργασία με εταιρεία της περιοχής.


Η ΑΝΕΚ, στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, ανακοίνωσε αύξηση εσόδων και μείωση ζημιών. Ειδικότερα, σε επίπεδο εταιρείας, παρουσίασε αύξηση κατά 12,4% του κύκλου εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε 90,3 εκατ. ευρώ, έναντι 80,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα της χρήσης 2005. Σημειώνεται ότι κατά το α’ εξάμηνο του 2006, η εταιρεία δραστηριοποιήθηκε με 10 πλοία, έναντι 11 κατά την περσινή περίοδο.


Τα EBITDA σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 27,6% και διαμορφώθηκαν στα 8,4 εκατ. ευρώ, έναντι 6,6 εκατ. ευρώ το α’ 6μηνο του 2005, παρά την αύξηση του κόστους των καυσίμων κατά 35,8%. Επίσης, οι ζημίες μετά φόρων μειώθηκαν ελαφρά από 6,6 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2005 σε ευρώ 6,3 εκατ. για την αντίστοιχη φετινή περίοδο.


Σε επίπεδο ομίλου, η ΑΝΕΚ εμφάνισε αύξηση κατά 17,6% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε ευρώ 102,8 εκατ., έναντι 87,4 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2005. Επίσης, εμφάνισε αύξηση κατά 34,6% των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία διαμορφώθηκαν σε ευρώ 9,1 εκατ. έναντι 6,8 εκατ. και μείωση των ζημιών μετά από φόρους από ευρώ 7,3 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2005 σε ευρώ 6,8 εκατ. για την αντίστοιχη φετινή περίοδο.


Πηγή: Καθημερινή, 9/9