Αρχική Νέα Τοπικά ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ: “Οι θέσεις μας για την αποχέτευση”

ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ: “Οι θέσεις μας για την αποχέτευση”

13

Με δελτίο τύπου η Κίνηση “ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ”, ενημερώνει τους δημότες Ομηρούπολης τις θέσεις της για το αποχετευτικό, και συγκεκριμένα αναφέρει:

 

“Τα τελευταία 10 χρόνια έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα για την επίλυση του αποχετευτικού προβλήματος των οικισμών του Δήμου, με σημαντικότερο την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στον Βροντάδο και την σύνδεσή του με τη μονάδα βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του Δήμου Χίου.


Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρά προβλήματα, που έχουν σχέση με την αποχέτευση των Οικισμών του Δήμου.


• Έτσι, στις Καρυές, ενώ έχει κατασκευαστεί αποχετευτικό δίκτυο, αυτό δεν έχει συνδεθεί με το δίκτυο του Δήμου Χίου, από το οποίο απέχει περίπου 800 μέτρα. Μέλημα μας θα είναι η άμεση σύνδεσή του, ώστε να λυθεί ουσιαστικά το αποχετευτικό πρόβλημα των Καρυών.


• Στα Αυγώνυμα, που αναπτύσσονται τουριστικά, η κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ αυτό που υπάρχει δεν λειτουργεί, γιατί δεν επιτρέπεται η διάθεση των ανεπεξέργαστων λυμάτων στο έδαφος. Στόχος μας είναι η ολοκλήρωση του δικτύου, η εγκατάσταση μικρής μονάδας βιολογικής επεξεργασίας των αποβλήτων και η διάθεσή τους σε επιφανειακό αποδέκτη, μετά την έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων.


• Στη Λαγκάδα, όπου τα απόβλητα διοχετεύονται στον κόλπο μετά από μια μικρής αποτελεσματικότητας πρωτογενή επεξεργασία, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έχει προγραμματίσει την εγκατάσταση μονάδας βιολογικής επεξεργασίας. Ο Δήμος θα παρακολουθήσει την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδιασμού, αλλά ταυτόχρονα θα ελέγξει πιθανές διαρροές υγρών αποβλήτων στους αγωγούς των όμβριων υδάτων.


• Στον οικισμό Συκιάδας, αν και υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο, τα λύματα διοχετεύονται ανεπεξέργαστα σε επιφανειακούς αποδέκτες, δημιουργώντας εστίες μόλυνσης. Θα εγκατασταθεί μονάδα βιολογικής επεξεργασίας.


• Στον οικισμό της Σιδηρούντας, που δεν υπάρχει κανένα αποχετευτικό δίκτυο, θα μελετηθεί η δυνατότητα κατασκευής αποχετευτικού δικτύου, με μικρό βιολογικό καθαρισμό.


• Στον οικισμό του Βροντάδου, το αποχετευτικό δίκτυο θα επεκταθεί, ώστε να καλύψει το σύνολο των κατοικιών του.


• Ιδιαίτερη φροντίδα θα ληφθεί για το τμήμα του αποχετευτικού δικτύου της παραλιακής εθνικής οδού, στο τμήμα του Βροντάδου, ώστε με ανασχεδιασμό και τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων να αποκλειστεί εντελώς η διαρροή λυμάτων στη θάλασσα, όπως δυστυχώς συμβαίνει αρκετές φορές, σήμερα.”