Αρχική Νέα Οικονομία Εντάξεις έργων στο ΠΕΠ

Εντάξεις έργων στο ΠΕΠ

9

Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κ. Σέργιου Τσίφτη, εγκρίθηκαν οι εντάξεις  στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2000-2006, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 « Αστική Ανάπτυξη»  και στο Μέτρο « Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας – ΕΤΠΑ» των ακόλουθων Πράξεων:


Για το Δήμο Μύρινας:

«Δημιουργία Κέντρου Απασχόλησης Επιχειρηματικότητας και Προώθησης Τοπικών Προϊόντων και Υπηρεσιών» και «Εξοπλισμός Δημοτικής Αναπτυξιακής και Πολιτιστικής Επιχείρησης Μύρινας».


Για το Δήμο Χίου:
«Δημιουργία Γραφείου Πληροφόρησης, Εγκατάσταση Συστήματος GIS και Χαρτογράφηση Υφιστάμενων και Αναπτυξιακών Δεδομένων» και « Δημιουργία Ηλεκτρονικών και Εντύπων Πολιτιστικών και Τουριστικών Οδηγών».


 Για το Δήμο Καρλοβασίων:
«Θυρίδα Επιχειρηματικής Ενημέρωσης – Δράσεις Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης, Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας» και «Δημιουργία Εντύπων Προβολής και Ενημέρωσης».


Με άλλη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, προεγκρίθηκε η Δημοπράτηση του Υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση αξονικού Τομογράφου Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης» ενώ προεγκρίθηκε η υπογραφή σύμβασης κατασκευής του Υποέργου: « Δρόμος για την παράκαμψη της πόλης της Χίου – Τμήμα Γ΄» ποσού 2.505.433,69 ευρώ.

Πηγή: ΕΡΑ Β.Αιγαίου,11/9