Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Εως 14/9 αιτήσεις εκπαιδευτικών για απόσπαση

Εως 14/9 αιτήσεις εκπαιδευτικών για απόσπαση

11

Από το Υπουργείο Παιδείας εκλήθησαν οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων που πλεονάζουν, να υποβάλλουν έως και τις 14 Σεπτεμβρίου 2006 και ώρα 14:00 αίτηση με την οποία μπορούν να ζητούν απόσπαση μέχρι πέντε ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ. Οι αιτήσεις αυτές θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού (Ο.Π.Σ.Δ.Π) στις κατά τόπους Διευθύνσεις και τα γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί.


Τα δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι, αφού ελεγχθούν από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Γραφείων Π.Ε. και Δ.Ε. θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Γ’.

 

Πηγή: Ναυτεμπορική, 11/9