Αρχική Απόψεις Aρθρα 1821: Οι Μεγάλες και Βασιλικές Ωρες του Εθνους, του Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών...

1821: Οι Μεγάλες και Βασιλικές Ωρες του Εθνους, του Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκου

63

«Ἡμεῖς διά τόν Σταυρόν
ἀνδρείως ὑπερμαχόμεθα»
(Ἀνδρέας Κάλβος)

 Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τῆς μιᾶς Ἁγίας, Ὁμοουσίου καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος, διότι μᾶς ἐχάρισε καί τό σωτήριον ἔτος 2021. Καί δοξάζομεν τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ τήν δύναμιν καί Πνεύματος Ἁγίου ὑμνοῦμεν τήν ἐξουσίαν, διότι κατά τό σωτήριον ἔτος 2021 ἑορτάζομεν τήν ἐπέτειον τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας τήν 25ην Μαρτίου 1821, ὁ ὁποῖος ἔγινε «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστιν τήν Ἁγίαν καί τῆς Πατρίδος τήν Ἐλευθερίαν» ( Γεώργιος Κλεάνθης ὁ Σάμιος).

Ἀξία μεγάλου ἑορτασμοῦ γιά κάθε ἄνθρωπο, ἰδίως γιά κάθε Χριστιανό  ἡ ἀναγγελθεῖσα τήν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἀπό τήν ἁμαρτία καί τόν πνευματικό θάνατο, διά τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ καί τοῦ καθόλου μυστηρίου τῆς θείας Οἰκονομίας.

Ἀλλά καί ἀξία μεγάλου πανηγυρισμοῦ γιά κάθε ἐλεύθερο Ἕλληνα ἡ ἀπαρχή τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους ἀπό τοῦ μακραίωνος ζυγοῦ, ὅμοιον τοῦ ὁποίου δέν ἀναφέρει ἡ Ἱστορία, καί ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐλευθερίας, ἡ ὁποία ὑπῆρξεν πάντοτε τό ἀνώτερον ἐθνικόν ἰδεῶδες, καί γιά τήν ὁποία διετυπώθη τό σύνθημα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ἤ ΘΑΝΑΤΟΣ».


Χριστιανοί μου, Ἕλληνες!
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ κ. ΜΑΡΚΟΣ 1821

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΣαν χρέος! Για τα 200 χρόνια ελευθερίας και ανεξαρτησίας του ελληνικού κράτους, γράφει η Ειρήνη Νικολάκη – Καλαμάρη
Επόμενο άρθρο25 Μαρτίου με χιόνια!