Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Ζητούνται ωρομίσθιοι καθηγητές από την Επαγγελματική Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών

Ζητούνται ωρομίσθιοι καθηγητές από την Επαγγελματική Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών

6

Ζητούνται ωρομίσθιοι εξωτερικοί καθηγητές προκειμένου να διδάξουν κατά το σχολικό έτος 2006-2007(Β’ Τάξη), στην Επαγ γελματική Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών του Νοσοκομείου για τα εξής μαθήματα: Νέα Ελληνικά 2 ώρες, Γενικά Αγγλικά 2 ώρες, Μαθηματικά 2 ώρες, Φυσική 1 ώρα, Χημεία 1 ώρα, Φυσική Αγωγή 1 ώρα και Ιστορία 1 ώρα.

 

Πληροφορίες στην Γραμματεία της Επαγγελματικής Σχολής Βοηθών Νοσηλευτών του Νοσοκομείου Χίου , στην οδό Γ.Βερίτη 45 και στο τηλέφωνο 2271029005.