Αρχική Νέα Τοπικά Προέγκριση έργου παράκαμψης πόλης από την Περιφέρεια

Προέγκριση έργου παράκαμψης πόλης από την Περιφέρεια

5

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου  Αιγαίου, κ. Σέργιου Τσίφτη, προεγκρίθηκαν οι δημοπρατήσεις των ακόλουθων Υποέργων:
> «Δρόμος για την παράκαμψη της πόλης της Χίου – Τμήμα Α΄» προϋπολογισμού 1.800.000 ευρώ, της ενταγμένης στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου Πράξης με τίτλο «Δρόμος για την παράκαμψη της πόλης της Χίου . Τμήμα Α & Γ΄ ». Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Χίου.
> «Κατασκευή» προϋπολογισμού 1.600.000 ευρώ, της ενταγμένης στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου Πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Βροντιανής Σάμου». Φορέας υλοποίησης είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου.


-Με άλλη απόφαση του κ. Τσίφτη προεγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού  για την «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων», προϋπολογισμού 15.000 ευρώ, της ομώνυμης ενταγμένης στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου Πράξης. Φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Καρλοβασίων.


-Τέλος με άλλη απόφαση του κ. Τσίφτη, προεγκρίθηκε η υπογραφή σύμβασης του Υποέργου «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες», προϋπολογισμού ένταξης 140.864 ευρώ της ενταγμένης στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου Πράξης με τίτλο «Παροχή συμβουλών ενημέρωσης υποστήριξης σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες». Η εν λόγω δράση υλοποιείται στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Αστικών του Δήμου Μυτιλήνης, με φορέα υλοποίησης τον προαναφερόμενο Δήμο.