Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Το νομοσχέδιο για την ενδοοικογενειακή βία στη Βουλή

Το νομοσχέδιο για την ενδοοικογενειακή βία στη Βουλή

7


Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να συζητηθεί και να ψηφιστεί από την ελληνική Βουλή το νομοσχέδιο για την ενδοοικογενειακή βία, αισθητά βελτιωμένο μετά τη δημόσια διαβούλευση στην οποία υποβλήθηκε, αλλά ακόμη προβληματικό.

«Παρ’ όλο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ιστορικό το γεγονός, ότι για πρώτη φορά στη χώρα μας τα κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας θα μπορούν να αναγνωρίζονται ως τέτοια και να αντιμετωπίζονται νομικά, δεν μπορούμε να μιλάμε για επίλυση του προβλήματος, αλλά για ένα πρώτο βήμα αντιμετώπισής του από την Πολιτεία», δήλωσε ο Γεράσιμος Κουβαράς, Διευθυντής του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.


Το σχέδιο νόμου «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας κατατέθηκε στη Βουλή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης στις 27 Ιουλίου, αφού προηγήθηκε δημόσια διαβούλευση με κοινωνικούς φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις, κατόπιν της οποίας υποβλήθηκε σε ορισμένες αλλαγές. Εξακολουθεί, ωστόσο, να χαρακτηρίζεται από σημαντικές ελλείψεις, τις οποίες η Διεθνής Αμνηστία είχε επισημάνει ήδη στην κριτική της επί του αρχικού σχεδίου νόμου, ενώ οι επισημάνσεις της συμπεριλήφθηκαν στις σχετικές παρατηρήσεις της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.


Θετική κρίνεται η αλλαγή που παρατηρείται στο πνεύμα και τη φρασεολογία της Αιτιολογικής Έκθεσης του σχεδίου νόμου, όπου πλέον η βία κατά των γυναικών αντιμετωπίζεται ρητά ως ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβίαση βασικών δικαιωμάτων και ατομικών ελευθεριών, αν και η σχετική αναφορά παραμένει ανεπαρκής.


Επίσης θετική, και σύμφωνη με τις συστάσεις της Διεθνούς Αμνηστίας, κρίνεται η αναφορά στη Διακήρυξης του ΟΗΕ για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών και της Σύμβασης του ΟΗΕ για την Κατάργηση κάθε Μορφής Διάκρισης σε Βάρος των Γυναικών και μάλιστα σε συσχετισμό με το άρθρο 2 του σχεδίου νόμου, το οποίο αφορά την απαγόρευση της άσκησης βίας κάθε μορφής μεταξύ των μελών της οικογένειας.


Εν μέρει δεκτή έγινε η σύσταση να αναγνωριστεί η ανάγκη κατάλληλης εκπαίδευσης των εμπλεκόμενων δημόσιων λειτουργών, όμως δεν προβλέπεται η ανάγκη εκπαίδευσης όλων των εμπλεκόμενων ούτε  προβλέπεται ρητά και δεσμευτικά η διαδικασία εκπαίδευσης των αστυνομικών υπαλλήλων (και των λοιπών εμπλεκομένων δημόσιων λειτουργών) ούτε και ο τρόπος και ο φορέας διεκπεραίωσής της.


Άλλες αλλαγές, που τείνουν στην καλύτερη αντιμετώπιση του φαινομένου, υπάρχουν σε διάφορα σημεία του Σχεδίου Νόμου. Εξακολουθούν όμως να υπάρχουν αρκετές ελλείψεις και αρνητικά σημεία, τα οποία είχε επισημάνει η Διεθνής Αμνηστία στην προηγούμενη κριτική της. Μάλιστα, από τις επιμέρους δεκαπέντε συστάσεις, που είχε διατυπώσει η οργάνωση, καμία δεν φαίνεται να έγινε αποδεκτή, τουλάχιστον πλήρως.


Μεταξύ άλλων, το σχέδιο νόμου επιφυλάσσει στις εισαγγελικές αρχές τον ρόλο του οικογενειακού συμβούλου, έναν ρόλο που οι εισαγγελείς δεν είναι αρμόδιοι να επιτελούν, ούτε και απαιτήθηκε ποτέ να διαθέτουν σχετική επιστημονική κατάρτιση.


Επίσης, το άρθρο 7 του σχεδίου νόμου συνεχίζει να αναφέρεται σε πιθανή υποχρέωση της γυναίκας να δεχθεί σεξουαλική πράξη, παρ’ όλο που στην Αιτιολογική Έκθεση χαρακτηρίζεται αβάσιμο το επιχείρημα περί υποχρέωσης των συζύγων σε γενετήσια συνεύρεση.


Εκτός αυτού, η Διεθνής Αμνηστία συνεχίζει να έχει σοβαρές επιφυλάξεις για την εφαρμογή του θεσμού της ποινικής διαμεσολάβησης σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, όπου τα δύο μέρη δεν διαθέτουν την ίδια αυτονομία και δυνατότητα να εκφράσουν ελεύθερα τη βούλησή τους. Υπάρχουν καταλληλότερα μέτρα, τα οποία πρέπει να συμπληρώνουν και όχι να υποκαθιστούν την ποινική δίωξη.


Σημαντικό είναι, άλλωστε, ότι το τροποποιημένο σχέδιο νόμου συνεχίζει να προβάλλει τον στόχο της διατήρησης του θεσμού της οικογένειας ως προτεραιότητα έναντι της προστασίας και αποκατάστασης του θύματος. Στην Αιτιολογική Έκθεση αναφέρεται ότι ο θεσμός εισήχθη αρχικά στην ελληνική νομοθεσία για τη διευθέτηση διενέξεων μεταξύ ανηλίκου και ενηλίκων. Όταν ο θεσμός επεκτείνεται και στις υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, που αφορούν ενηλίκους, δίνεται η εντύπωση ότι υποβαθμίζεται η σοβαρότητά τους.


Η Διεθνής Αμνηστία επιφυλάσσεται να κρίνει το τελικό κείμενο του νόμου, που θα ψηφιστεί από τη Βουλή, καθώς και την εφαρμογή του στην πράξη, επισημαίνει όμως ότι θα απαιτηθεί σαφώς μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και πολιτική βούληση, καθώς και γενναιότερα βήματα, προκειμένου να μπορούμε να μιλήσουμε για ουσιαστική προσπάθεια της Πολιτείας να επιλυθεί το παγιωμένο πρόβλημα της βίας στην οικογένεια.


 


F   Λεπτομερέστερος σχολιασμός του τροποποιημένου σχεδίου νόμου, καθώς και η κριτική και οι συστάσεις της Διεθνούς Αμνηστίας στο αρχικό σχέδιο νόμου, στη διεύθυνση www.amnesty.org.gr/news/2006-09-15-1.htm
F  Υποστηρίξτε την παγκόσμια εκστρατεία της Διεθνούς Αμνηστίας «Να σταματήσουμε τη Βία κατά των Γυναικών». Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.amnesty.gr/actforwomen