Αρχική Νέα Οικονομία Κερδοφόρες οι 7 στις 10 εταιρείες ιχθυοκαλλιεργειών

Κερδοφόρες οι 7 στις 10 εταιρείες ιχθυοκαλλιεργειών

6

H συγκέντρωση στον κλάδο είναι αυξημένη, αποτέλεσμα των συγχωνεύσεων με τις 5 μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου να αντιπροσωπεύουν το περίπου 45% της αγοράς


Iδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης εμφανίζει την τελευταία 20ετία ο κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών, σύμφωνα με έρευνα της Hellastat, κατακτώντας πλέον την πρώτη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών παραγωγών αλλά και τη δεύτερη θέση ως ελληνικός εξαγωγέας.


Mετά την έντονη δραστηριοποίηση σε επίπεδο εξαγορών και συγχωνεύσεων -οι οποίες οδήγησαν ορισμένες εισηγμένες επιχειρήσεις σε επιχειρηματική αποτυχία- οι στρατηγικές ανάπτυξης έχουν πλέον αποφέρει καρπούς, όπως φαίνεται από τον μέσο ρυθμό αύξησης των πωλήσεων κατά 4,8% την περίοδο 2004 – 2005 αλλά και την αντίστοιχη επίδοση της τελευταίας 3ετίας, ύψους 5,4%. Aκόμη μεγαλύτερη βελτίωση επιτυγχάνεται στα κέρδη, τόσο σε λειτουργικό επίπεδο (+15,1% το 2005, +8,6% ετησίως την τελευταία 3ετία) όσο και σε καθαρό προ φόρων (+10,9% το 2005, +17% την τελευταία 3ετία).


Aνάπτυξη
Ως θετικό αξιολογείται το γεγονός ότι οι 7 στις 10 επιχειρήσεις είναι το 2005 κερδοφόρες, ωστόσο τους ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης του κλάδου δεν απολαμβάνουν οι μικρότερες επιχειρήσεις, τα έσοδα των οποίων εμφανίζουν κάμψη κατά -3%, την περίοδο 2005/2004 (κύκλος εργασιών μέχρι 1 εκατ. ευρώ).


H συγκέντρωση στον κλάδο είναι αυξημένη, αποτέλεσμα των συγχωνεύσεων που υλοποιήθηκαν την τελευταία 6ετία, με τις 5 μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου να αντιπροσωπεύουν το περίπου 45% της αγοράς. H ταχύτερη αύξηση της κερδοφορίας συγκριτικά με τα έσοδα οδηγεί σε αξιόλογη βελτίωση τα περιθώρια κέρδους: Tο μεικτό περιθώριο διαμορφώνεται σε 12,8% (από 10%), το περιθώριο KΠTΦA σε 11% (από 9,1%) και το καθαρό περιθώριο σε 2% (από 1%).


Έντονη ενίσχυση επιτυγχάνεται στην αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων, καθώς αυτή διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στο 3,8% από 1,8% το 2004 και 1,3% το 2003. Oι αναλυτές της Hellastat αναφέρουν ότι εκτός από τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους, θετική επίδραση στον δείκτη RoE είχε και η αύξηση της συνολικής δανειακής επιβάρυνσης, στο 67,9% 2005 από 66,7% το 2004, ενώ δεν σημειώθηκε βελτίωση της συνολικής αποτελεσματικότητας στον κλάδο, καθώς η ταχύτητα ανακύκλωσης των συνολικών κεφαλαίων διατηρήθηκε σταθερή στο 0,5.

Πηγή: Ημερησία, 15/9