Αρχική Νέα Τοπικά Πρόγραμμα κ. Χαλλιορή για την Παιδεία

Πρόγραμμα κ. Χαλλιορή για την Παιδεία

11

Πρόγραμμα για την παιδεία


Σε συνεργασία με την Ν.Α.Χίου θα υλοποιηθούν άμεσα τα δύο μεγάλα ζητήματα του Δήμου


1. Πρώτη προτεραιότητά μας είναι η ανέγερση νέου και σύγχρονου, διδακτηρίου που θα στεγάσει τα σχολεία της τεχνικής και  επαγγελματικής εκπαίδευσης της πόλης μας (ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ. ΣΕΚ).

 

2. Εξεύρεση κατάλληλου χώρου για τη μεταστέγαση λυκείου στη  βόρεια πλευρά του Δήμου μας.

 

Η νέα Δημοτική Αρχή παρεμβαίνει στην παιδεία του Δήμου με έργα, που κύριο μέλημά τους έχουν τον άνθρωπο σε κάθε ηλικία:

 

1. Σύσταση επιτροπής, σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας του ΥΠΕΠΘ και τους τοπικούς φορείς, προκειμένου να αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση σε επίπεδο σχολικής στέγης στο Δήμο. Θα υπάρξει πλήρης σχεδιασμός, ιεράρχηση αναγκών και πρόγραμμα παρεμβάσεων για την επίλυση των προβλημάτων.

 

2. Οργάνωση και υλοποίηση, από το Δήμο, σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση του προγράμματος “Γνωρίζω την πόλη της την ιστορία της και τον πολιτισμό της”. Στόχος του προγράμματος θα είναι η γνωριμία των μαθητών με ιστορικά σημεία και μνημεία του δήμου καθώς και η ευαισθητοποίησή τους στην παράδοση και τον πολιτισμό της Χίου.

 

3. Ανάπλαση του αύλειου χώρου  των σχολείων όλων των βαθμίδων , δημιουργία χώρων πράσινου, και σύνδεση των χώρων αυτών με την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού.

 

4. Επιμορφωτικά σεμινάρια στα σχολεία, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, σε σχέση με την ανακύκλωση και την οδική συμπεριφορά.

 

5. Ιδιαίτερη αντιμετώπιση και στήριξη θα έχουν τα ειδικά σχολεία της πόλης με ενίσχυση των πόρων και των υποδομών λειτουργίας τους.

 

6. Συμβολή του Δήμου στη σύσταση και λειτουργία  του παρατηρητηρίου εργασίας στο Νομό. Στόχος του θα είναι η αποτύπωση της κατάστασης στον χώρο των επαγγελμάτων και η ανάδειξη των ευκαιριών για εύρεση εργασίας στην τοπική αγορά, καθώς και η παροχή συμβουλών επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές.

 

7. Σύνδεση των δραστηριοτήτων του Ομηρείου Πνευματικού Κέντρου, του ΔΗΠΕΘΕ και της Πινακοθήκης με τις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες  των σχολείων.

 

8. Θα συμβάλουμε στη σύσταση, ως νομικού προσώπου του ΥΠΕΠΘ, του Μουσείου Ιστορίας και Φυσικής του 1ου Γυμνασίου Χίου, θα στηρίξουμε την ίδρυση εκπαιδευτικού μουσείου στο Βούρειο δημοτικό σχολείο Λειβαδίων και θα εξετάσουμε τη δυνατότητα δημιουργίας Μουσείου Ιστορίας της Τεχνολογίας στη Χίο.

 

9. Εκσυγχρονισμός και καλύτερη οργάνωση των σχολικών επιτροπών.

 

10. Ενίσχυση και αξιοποίηση του θεσμού των σχολικών φυλάκων.

 

11. Λειτουργία τμημάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε οικονομικούς μετανάστες και σε πρόσφυγες του κέντρο Μερσινιδίου.

 

12. Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την παροχή εκπαίδευσης, την εκπόνηση μελετών, την παροχή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη συνεδριακού Τουρισμού.

 

13. Επίσπευση των μελετών επέκτασης της Βιβλιοθήκης Κοραή για δημιουργία σύγχρονων υποδομών. Εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων για την ολοκλήρωση του έργου.

 

14. Εκπόνηση προγράμματος για την ψηφιοποίηση των αρχείων της  Βιβλιοθήκης Κοραή.

 

15. Δημιουργία ειδικού τμήματος στη Βιβλιοθήκη Κοραή με βιβλία λογοτεχνίας, επιστημών και ψυχαγωγίας, στη γλώσσα των οικονομικών μεταναστών.


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  ΠΑΙΔΕΙΑ


ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


Η παιδεία, και η υγεία, αποτελούν κοινωνικά αγαθά για τον άνθρωπο. Το κοινά αποδεκτό αίτημα για αύξηση των δαπανών για την παιδεία, σε ποσοστό 5% επί του ΑΕΠ, δε φαίνεται να ικανοποιείται στο εγγύς μέλλον, παρά τις εκατέρωθεν υποσχέσεις. Έτσι το οικονομικό βάρος πέφτει κυρίως στις πλάτες των γονέων.
Είναι φανερό ότι για ένα τόπο όπως τη Χίο, με μακρά παράδοση στα γράμματα, η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και παιδεία αποτελεί μονόδρομο.
Ποια είναι όμως η συμβολή της Δημοτικής Αρχής στον τομέα αυτό; 
Μοιράζει τους ελάχιστους κρατικούς πόρους, μέσω της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, καλύπτοντας μέρος των λειτουργικών εξόδων των σχολείων.
Λειτουργεί τους Δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, πολλές φορές  χωρίς το απαραίτητο προσωπικό.
Αναλαμβάνει μικροεπισκευές στα σχολεία, που παρουσιάζουν όμως καθυστερήσεις, ενώ συντονίζει τη φύλαξη μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Στην πραγματικότητα, με δεδομένο ότι τα σχολεία αναπτύσσονται, παρά την συρρίκνωση του μαθητικού δυναμικού, οι σχολικές αίθουσες δεν επαρκούν. Έτσι παρουσιάζεται το θλιβερό φαινόμενο της κατάληψης αύλειων χώρων με ΠΡΟΚΑΤ, αντί μόνιμων και ουσιαστικών λύσεων.
Επιπλέον η Δημοτική Αρχή αδυνατεί να αντιληφθεί τη σπουδαιότητα και την αξία της Βιβλιοθήκης Κοραή για τον τόπο και ως εκ τούτου δεν υποστηρίζει ουσιαστικά τη λειτουργία της.


ΑΝΑΓΚΕΣ – ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ – ΘΕΣΕΙΣ


Σε συνεργασία με την Ν.Α.Χίου θα υλοποιηθούν άμεσα τα δύο μεγάλα ζητήματα του Δήμου:


3. Θα πρέπει, και σε επίπεδο Δημοτικής Αρχής, να γίνει συνείδηση ότι προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας κοινωνίας είναι η σωστή και αποτελεσματική τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση των παιδιών της.

Για να γίνει αυτό χρειάζονται άνετοι και ασφαλείς χώροι (αίθουσες διδασκαλίας,  εργαστήρια, γραφεία, γυμναστήριο, βιβλιοθήκη, αμφιθέατρο). Ήρθε η ώρα, αυτό το ώριμο αίτημα της κοινωνίας, να ικανοποιηθεί.

Πρώτη προτεραιότητα, λοιπόν, είναι η ανέγερση νέου και σύγχρονου, διδακτηρίου που θα στεγάσει τα σχολεία της τεχνικής και  επαγγελματικής εκπαίδευσης της πόλης μας (ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ. ΣΕΚ), στα οποία κάθε χρόνο φοιτούν περισσότεροι από 400 μαθητές.

 

4. Έχει αναδειχθεί η ανάγκη για λειτουργία ενός λυκείου στο βόρειο τμήμα της πόλης μας. Είναι εμφανής η ταλαιπωρία μαθητών και γονέων, ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων και ο καθημερινός κυκλοφοριακός φόρτος, εξαιτίας κακής χωροθέτησης των λυκείων.

Προγραμματική μας δέσμευση το ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας. Άμεση ανάγκη η εξεύρεση κατάλληλου χώρου και η μεταστέγαση λυκείου στη  βόρεια πλευρά του Δήμου μας.

 


Η νέα Δημοτική Αρχή παρεμβαίνει στην παιδεία του Δήμου με έργα, που κύριο μέλημά τους έχουν τον άνθρωπο σε κάθε ηλικία:
5. Χρειάζεται, επιτέλους, να αναλάβει ο δήμος πρωτοβουλία για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της σχολικής στέγης. Σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας του ΥΠΕΠΘ και τους τοπικούς φορείς θα καταγραφούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου. Συγκεκριμένα η επιτροπή:
Α. Θα θέσει τις προτεραιότητες, θα σχεδιάσει και θα εποπτεύσει τις αναγκαίες παρεμβάσεις, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου. Στόχος θα είναι η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και η επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων.
Β. Θα βρει χώρους για να αποκτηθεί ιδιόκτητη στέγη σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, κυρίως στα νηπιαγωγεία όπου το  πρόβλημα είναι οξύ, και θα συνεργαστεί με την Νομαρχία για την αγορά τους.
Γ. Θα γίνεται προληπτικός έλεγχος των κτηριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία προβλημάτων.
Δ. Παράλληλα θα μελετήσει τρόπους για ασφαλή διέλευση των πεζών κοντά στις σχολικές μονάδες και τοποθέτηση στεγάστρων στις αυλές των σχολείων. 
   
2. Θα οργανώσουμε και θα υλοποιήσουμε, σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το Πρόγραμμα “Γνωρίζω την πόλη μου, την ιστορία της και τον πολιτισμό της”. Στόχος του προγράμματος θα είναι η γνωριμία των μαθητών με ιστορικά σημεία και μνημεία του δήμου, καθώς και η ευαισθητοποίησή τους στην παράδοση και τον πολιτισμό της Χίου.


3. Ανάπλαση του αύλειου χώρου  των σχολείων, όλων των βαθμίδων, δημιουργία χώρων πράσινου και σύνδεση των χώρων αυτών με την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού.
Οι αυλές των σχολείων είναι σήμερα χώροι ασφάλτου περιφραγμένοι από κάγκελα, χώροι αποκρουστικοί για παιδιά. Πρέπει να δημιουργηθούν χώροι πράσινου όπου τα παιδιά θα μπορούν να ξεκουράζονται στα διαλείμματα. Ειδικά για τις μικρότερες ηλικίες είναι σημαντικό οι αυλές και οι χώροι  εκπαίδευσης, να αναπλασθούν με βάση την παράδοση και τον πολιτισμό του νησιού και της κάθε περιοχής ξεχωριστά.
Εξάλλου οι χώροι πρασίνου στα σχολεία λειτουργούν και ως μικρές οάσεις για ολόκληρη την πόλη.


4. Επιμορφωτικά σεμινάρια στα σχολεία, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, σε σχέση με την ανακύκλωση, την οδική συμπεριφορά κα.
Θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με την ανακύκλωση και θα εφοδιάσουμε τα σχολεία με κάδους ανακύκλωσης. Επίσης θα παροτρύνουμε τα σχολεία να επισκέπτονται τα πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής, όπου αυτά υπάρχουν.


5. Ιδιαίτερη αντιμετώπιση θα έχουν τα ειδικά σχολεία της πόλης με ενίσχυση των πόρων και των υποδομών λειτουργίας τους.


6. Θα συμβάλουμε στη δημιουργία παρατηρητηρίου εργασίας στο νομό. Σκοπός του θα πρέπει να είναι η αποτύπωση της κατάστασης στο χώρο των επαγγελμάτων, η ανάδειξη παραδοσιακών επαγγελμάτων, οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες εύρεσης εργασίας στην τοπική αγορά. Παράλληλα στο πλαίσιο αυτό θα παρέχονται και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές. 


7. Σύνδεση των εργαστηρίων του Ομηρείου Πνευματικού Κέντρου, του ΔΗΠΕΘΕ και της Πινακοθήκης με τις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες  των σχολείων. Η δράση αυτή θα  στοχεύει στην ουσιαστική στήριξη των προγραμμάτων αξιοποιώντας την γνώση και την εμπειρία των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στους αντίστοιχους δημοτικούς φορείς.


8. Θα συμβάλουμε στη σύσταση, ως νομικού προσώπου του ΥΠΕΠΘ, του Μουσείου Ιστορίας και Φυσικής του 1ου Γυμνασίου Χίου, προκειμένου να λειτουργήσει με αυτοτέλεια στο χώρο του.
Παράλληλα θα στηρίξουμε την ίδρυση εκπαιδευτικού Μουσείου στο Βούρειο δημοτικό σχολείο Λειβαδίων. 
Τέλος θα εξετάσουμε τη δυνατότητα δημιουργίας Μουσείου Ιστορίας της Τεχνολογίας, χώρου μάθησης για την εξέλιξη των τεχνολογιών, ενός γεγονότος που συντελείτε με απίστευτα γοργούς ρυθμούς. Εκεί θα μπορούσαν οι μαθητές, οι Χιώτες, αλλά  και οι επισκέπτες του Δήμου να γνωρίσουν την ιστορία και την εξέλιξη των υπολογιστών, της επικοινωνίας, διαφόρων μηχανών τεχνολογίας(φυσικής, χημείας, φωτογραφίας, μηχανών παρουσιάσεων, τυπογραφίας, μηχανολογίας   κλπ) και να παρακολουθήσουν αντίστοιχα σεμινάρια. Υλικό βρίσκεται στις αποθήκες  σχολείων, οργανισμών και στην αγορά.


9. Οι σχολικές επιτροπές πρέπει να εκσυγχρονιστούν ώστε να υπάρχει καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών που προσφέρουν ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
Α. Μηχανοργάνωση λειτουργιών των σχολικών επιτροπών.
Β. Να εξετασθεί η δυνατότητα οι λογαριασμοί ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΔΕΥΑΧ καθώς και των καθαριστριών (αποζημίωση –  ΙΚΑ) να πληρώνονται απευθείας από την οικονομική υπηρεσία του δήμου.
 
10. Θα ενισχυθεί ο θεσμός των σχολικών φυλάκων. Οι σχολικοί φύλακες πρέπει να απασχολούνται μόνο με το έργο τους, στα σχολεία. Πρέπει να προσληφθούν και άλλοι προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των σχολείων.  


 


11. Συνεργασία με την πρωτοβάθμια και  δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μπορούν   να δημιουργηθούν τμήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε οικονομικούς μετανάστες με σκοπό να ενταχθούν πιο γρήγορα στην τοπική κοινωνία.  
Παρόμοια προγράμματα, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς μπορούν να υλοποιηθούν και για τους πρόσφυγες που βρίσκονται στο κέντρο Μερσινιδίου. Προγράμματα που είναι απαραίτητα όπως έχει φανεί και από προηγούμενες προσπάθειες που έγιναν από την επιτροπή συμπαράστασης των προσφύγων.
 
12. Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το Πανεπιστήμιο είναι ζωντανός οργανισμός δεμένος με τον ιστό της κοινωνίας και μπορεί και πρέπει να συνδεθεί με τον Δήμο και τους δημότες. Μπορεί να υλοποιήσει προγράμματα που σκοπό θα έχουν :
Α. Την παροχή εκπαίδευσης, με διάφορες μορφές, των δημοτών στους τομείς της Διοίκησης και Οργάνωσης, Πληροφορικής, Τουρισμού, Ναυτιλίας, Μεταφορών κα.
Β. Την εκπόνηση μελετών με παράλληλη παροχή τεχνογνωσίας για την διεκδίκηση ερευνητικών και μη, ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Γ.   Παροχή τεχνογνωσίας για την δημιουργία ασύρματου δικτύου δεδομένων που θα βοηθήσει τους πολίτες και τους επισκέπτες  της Χίου να την δουν ως ένα ελκυστικό τόπο διαμονής και διακοπών. 
Δ. Συνεργασία Πανεπιστημίου και Ομηρείου Πνευματικού Κέντρου για να αποτελέσουν πόλο έλξης Συνεδριακού Τουρισμού. 
Ε. Συνεργασία για την κατασκευή πανεπιστημιούπολης στα Ταμπάκικα και διερεύνηση των δυνατοτήτων για τη δημιουργία πειραματικού σχολείου  στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.


13. Επίσπευση των μελετών για επέκταση της Βιβλιοθήκης Κοραή και την δημιουργία σύγχρονων υποδομών υποστηρικτικών της λειτουργίας της.  Εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων για την ολοκλήρωση του έργου. 


14. Εκπόνηση προγράμματος για την ψηφιοποίηση των αρχείων της  Βιβλιοθήκης Κοραή. Έργο απαραίτητο για την διασφάλιση της περιουσίας της βιβλιοθήκης, την ευκολότερη πρόσβαση επισκεπτών σε αυτή και την αναβάθμιση των υπηρεσιών της.
Σε συνδυασμό με την υλοποίηση ενός τέτοιου έργου πρέπει να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση για την πλήρη στελέχωση της βιβλιοθήκης με το απαραίτητο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό ώστε να έχει την δυνατότητα να λειτουργεί σε πλήρη ανάπτυξη.


15. Ακόμα είναι απαραίτητο να γίνει παρέμβαση για την δημιουργία ειδικού τμήματος στην Βιβλιοθήκη Κοραή με βιβλία λογοτεχνίας, επιστημών και ψυχαγωγίας στην γλώσσα των οικονομικών μεταναστών  προκειμένου αυτοί να έρχονται σε επαφή με τον τόπο τους και να διατηρούν την πολιτισμική τους ταυτότητα.