Αρχική Νέα Τοπικά Πρόστιμο στην επιχείρηση ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε., από τον ΕΦΕΤ

Πρόστιμο στην επιχείρηση ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε., από τον ΕΦΕΤ

5

Χρηματικά πρόστιμα επέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Ε.Τ σε 18 επιχειρήσεις τροφίμων, πλέον της παραπομπής τους στον εισαγγελέα. Ανάμεσα στις 18 είναι και η επιχείρηση ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. για το προϊόν «γλυκό κουταλιού κεράσι Σαραντής».

Στα πλαίσια των προληπτικών ελέγχων που διενεργεί συστηματικά ο Ε.Φ.Ε.Τ. με στόχο την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, αλλά και ύστερα από καταγγελίες καταναλωτών, διαπιστώθηκε ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις κατείχαν τρόφιμα μη κανονικά, νοθευμένα, μη ασφαλή και ακατάλληλα ή μη συμμορφούμενα στις προδιαγραφές καταλληλότητας και κανονικότητας.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΕΤ αποφάσισε:
“Την επιβολή χρηματικού προστίμου ύψους δύο χιλιάδων 2.000,00 ΕΥΡΩ στην επιχείρηση ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε., 1ο χ.λ.μ. Κορωπίου-Βάρης, διότι κατείχε τρόφιμα μη συμμορφούμενα στις προδιαγραφές και τα πρότυπα καταλληλότητας και κανονικότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα γενική και ειδική νομοθεσία. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι το προϊόν «γλυκό κουταλιού κεράσι Σαραντής» βρέθηκε να περιέχει πρόσθετο διοξείδιο του θείου, συστατικό το οποίο δε συμπεριλαμβάνεται στον αναγραφόμενο επί της συσκευασίας κατάλογο των συστατικών του προϊόντος κατά παράβαση του άρθρου 1, παρ. 5 εδάφια γ και δ του Κ.Τ.Π.”