Αρχική Νέα Οικονομία Σχέδιο απορρόφησης μη εισηγμένων θυγατρικών από τη Νηρεύς

Σχέδιο απορρόφησης μη εισηγμένων θυγατρικών από τη Νηρεύς

10

ΕΝΑ ΒΗΜΑ πιο κοντά στην ολοκλήρωση της απορρόφησης των μη εισηγμένων θυγατρικών της εταιρειών βρίσκεται η Νηρεύς [NIRr.AT]  , μετά την καταχώριση στο υπουργείο Ανάπτυξης του σχεδίου συγχώνευσης. Η καταχώριση έγινε στις 14 Σεπτεμβρίου 2006 (απ Κ2-12722).


Οπως είναι γνωστό, η Νηρεύς απορροφά στις εταιρείες Ιχθυοτροφεία Φωκίδος, Ιχθυοτροφεία Μυλοκόπης, Eurocaterers και Interpesca, οι γενικές συνελεύσεις των οποίων -εφόσον προβλέπεται- θα συγκληθούν στο δίμηνο που ακολουθεί προκειμένου να αποφασίσουν για την έγκριση του σχεδίου συγχώνευσης.


Σε ανακοίνωση της εταιρείας επισημαίνεται ότι το διοικητικό συμβούλιο της Νηρεύς αποφάσισε ομόφωνα να υιοθετήσει ως σχέση ανταλλαγής μετοχών μεταξύ της απορροφώσας και της Ιχθυοτροφεία Φωκίδος, 11,72003 μετοχές της Νηρεύς ονομαστικής αξίας 1,25 ευρώ για 1 μετοχή της Ιχθυοτροφεία Φωκίδος ονομαστικής αξίας 14,65 ευρώ.


Αντίστοιχα, αποφάσισε ομόφωνα να υιοθετήσει ως σχέση ανταλλαγής μετοχών μεταξύ της απορροφώσας και της απορροφώμενης Interpesca, 2,4 μετοχές της Νηρεύς ονομαστικής αξίας 1,25 ευρώ για 1 μετοχή της Interpesca ονομαστικής αξίας 3 ευρώ.


Όπως διευκρινίζεται, «οι σχέσεις αυτές απορρέουν από το εισφερόμενο κεφάλαιο των απορροφώμενων εταιρειών στην απορροφούσα κατόπιν της διενέργειας της διαγραφής λόγω συγχύσεως του ποσού του κεφαλαίου της απορροφώμενης που κατέχει η απορροφώσα, καθ’ ότι η απορροφώσα δεν δύναται εκ του νόμου να προβεί σε αύξηση κεφαλαίου ποσού μικρότερου από το ως άνω ονομαστικό εισφερόμενο κεφάλαιο».


Ως προς τις απορροφώμενες εταιρείες, Eurocaterers και Ιχθυοτροφεία Μυλοκόπης, οι οποίες απορροφώνται ως θυγατρικές 100% της Νηρεύς, «θα επέλθει απόσβεση της αξίας του εισφερόμενου κεφαλαίου των απορροφώμενων εταιρειών κατά την αξία των αντίστοιχων συμμετοχών που εμφανίζει στα βιβλία της η απορροφώσα, ενώ το υπόλοιπο που απομένει, ήτοι ποσό 278.839,42 ευρώ από την Eurocaterers και ποσό 108.935,70 ευρώ από την Ιχθυοτροφεία Μυλοκόπης θα αχθεί σε πίστωση αποθεματικού για μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Νηρεύς».


Τέλος, σημειώνεται ότι εφόσον ολοκληρωθεί η εν λόγω συγχώνευση, το μετοχικό κεφάλαιο της Νηρεύς, που ανέρχεται σήμερα σε 50.460.642,50 ευρώ διαιρούμενο σε 40.368.514 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,25 ευρώ εκάστη, θα αυξηθεί κατά 87.193,75 ευρώ, σε 50.547.836,25 ευρώ, διαιρούμενο σε 40.438.269 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,25 ευρώ εκάστη.

Πηγή: Ναυτεμπορική, 21/9