Αρχική Green Life Υγεία- Διατροφή Κέντρο Πρόληψης: Προληπτικές παρεμβάσεις στις στρατιωτικές μονάδες του νομού Χίου

Κέντρο Πρόληψης: Προληπτικές παρεμβάσεις στις στρατιωτικές μονάδες του νομού Χίου

23


 Προληπτικές παρεμβάσεις στις στρατιωτικές μονάδες του νομού Χίου
(1998-2006)

 Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στις μέρες μας λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις με αποτέλεσμα να γίνεται ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών, προσλαμβάνοντας διαστάσεις κοινωνικού φαινομένου.
 Έχει αποδειχτεί ότι η έναρξη χρήσης ουσιών συνδέεται άμεσα με μία περίοδο «ψυχοκοινωνικής κρίσης». Μιας κρίσης που μπορεί να ενταθεί όταν ο νέος ενταχθεί σ’ ένα πρωτόγνωρο γι’ αυτόν  περιβάλλον όπως είναι ο Στρατός.
 Έτσι ένα ποσοστό στρατευμένων μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα λόγω της έλλειψης επικοινωνίας, της επιβολής «κανόνων», της δυσκολίας στη δημιουργία σχέσεων και συνεργασίας.
 Κι εδώ αναδεικνύεται ο υποστηρικτικός ρόλος που καλούνται να παίζουν οι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί, που κατά κύριο λόγο έρχονται  σε καθημερινή επαφή με τους στρατιώτες. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι όπως έχει αποδειχθεί από την ελληνική αλλά και τη διεθνή εμπειρία η ενημέρωση από μόνη της δεν μπορεί να δώσει αποτελέσματα.
Μ’ αυτή την φιλοσοφία το Κέντρο πρόληψης Χίου από την ίδρυσή του, το 1998, μέχρι και τον Ιούνιο 2006 σε συνεργασία με τη στρατιωτική διοίκηση του νομού, οργάνωσε και υλοποίησε δράσεις που στοχεύουν:
> Στην ευαισθητοποίηση των στελεχών του στρατού σε θέματα που αφορούν στην φιλοσοφία της πρόληψης και τις εξαρτήσεις
> Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας
> Στη διαχείριση του στρες, του άγχους και της επαγγελματικής εξουθένωσης των στελεχών
> Στην επίλυση των συγκρούσεων
> Στην ευαισθητοποίησή τους σχετικά με το προφίλ του χρήστη και στους τρόπους αντιμετώπισης


Οι συναντήσεις αυτές διεξάγονται σε ομάδες 10-15 ατόμων.
Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε συζήτηση, σε ομαδικές βιωματικές ασκήσεις και σε παιχνίδια ρόλων (role playing).
Έτσι από τον Ιούλιο του 1998 υλοποιήθηκαν οι παρακάτω παρεμβάσεις στο στρατιωτικό προσωπικό:
   -Ιατρικό και νοσηλευτικό στρατιωτικό προσωπικό-Ομάδα Ψυχοκοινωνικής
Έρευνας (ΟΨΜ):Έγιναν 4 σεμινάρια συνολικής διάρκειας 50 ωρών και
συμμετείχαν περίπου 50 άτομα.
   -Αξιωματικοί-υπαξιωματικοί και επαγγελματίες οπλίτες:υλοποιήθηκαν 15
σεμινάρια συνολικής διάρκειας 180 ωρών και συμμετείχαν 300 άτομα περίπου.
   -Συμμετοχή με εισήγηση με θέμα «συμπεράσματα από
τις προληπτικές παρεμβάσεις στις στρατιωτικές μονάδες του νομού Χίου»,
του κ. Ψαρούδη στελέχους του Κέντρου μας σε Ημερίδα του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας-ΟΚΑΝΑ-Κέντρων Πρόληψης, που έγινε στην Αθήνα το Δεκέμβριο 2003
   -Συμμετοχή με εισήγηση στην Ημερίδα της 96 ΑΔΤΕ που έγινε στη Χίο το
Μάρτιο 2004 με θέμα «Δυνατότητες προληπτικών παρεμβάσεων στις ένοπλες δυνάμεις»
      -Κέντρο νεοσυλλέκτων: υλοποιήθηκαν 3 βραχείες παρεμβάσεις διάρκειας 6 ωρών στις οποίες συμμετείχαν 90 νεοσύλλεκτοι οπλίτες.


      Το Κέντρο Πρόληψης θα ήθελε να ευχαριστήσει την Διοίκηση της 96 ΑΔΤΕ, διότι χωρίς τη συνεργασία της δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν οι δράσεις αυτές.
      Είναι αυτονόητο ότι η επιστημονική ομάδα θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις της, όταν εκλείψουν οι λόγοι αναστολής τους από τη στρατιωτική διοίκηση του νομού .


Γιώργος Ψαρούδης, κοινωνιολόγος
 
Στέλεχος Κέντρου Πρόληψης