Αρχική Νέα Τοπικά Ακτοπλοΐα: η απελευθέρωση υπέρ του ανταγωνισμού

Ακτοπλοΐα: η απελευθέρωση υπέρ του ανταγωνισμού

7

«Τα μέτρα που ελήφθησαν από το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ) προς την κατεύθυνση της πλήρους απελευθέρωσης της ακτοπλοϊκής αγοράς, πρακτικά λειτούργησαν με τέτοιον τρόπο που απέκλεισαν το ενδεχόμενο ολιγοπωλίου σε κάποια ή κάποιες γραμμές. Και τούτο διότι εάν μια εταιρεία επιθυμεί να δρομολογήσει πλοίο της σε συγκεκριμένη γραμμή, μπορεί να το κάνει».


Την απάντηση αυτή έδωσαν κύκλοι της ακτοπλοΐας στην «Κ» στο ερώτημα: «Υπάρχει ή όχι ολιγοπώλιο στην ακτοπλοΐα»;


Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλες τις υπάρχουσες γραμμές λειτουργεί ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε δύο τουλάχιστον εταιρείες, ενώ σε κάποιες άλλες, όπως οι Κυκλάδες, δραστηριοποιούνται περισσότερες από τέσσερις εταιρείες, κυρίως τη θερινή περιοδο.


Να σημειωθεί ότι ακόμη και στις γραμμές στις οποίες ισχύει η επδότηση του ναύλου, εφόσον το επιθυμεί κάποια εταιρεία, μπορεί να δρομολογήσει πλοίο της χωρίς επιδότηση, γεγονός που εμποδίζει την εμφάνιση ολιγοπωλίων


Στο παρελθόν, περίοδο 1998 – 2000 είχαν εμφανισθεί φαινόμενα ολιγοπωλιακής εκμετάλευσης ακτοπλοϊκών γραμμών, όπως στις Κυκλάδες, με αρνητικές επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση των επιβατών και στην ποιότητα των πλοίων, αλλά σταδιακά αντιμετωπίσθηκαν με παρεμβάσεις της πολιτείας, η οποία ξεκίνησε διαδικασία εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας (ν 2932/2001) με την κοινοτκή (Κανονισμός 3577/1999). Στόχος είναι να απελευθερωθούν οι γραμμές και να λειτουργήσει ο υγιής ανταγωνισμός προς όφελος των επιβατών, οι οποίοι θα απολαμβάνουν ποιοτικότερες υπηρεσίες από ασφαλέστερα και νεότερα πλοία.

 

Πηγή: Καθημερινή, 24/9