Αρχική Νέα Οικονομία Εντάχθηκε στο ΠΕΠ Β.Αιγαίου το έργο «Χιακή e- Συμπολιτεία για την εξυπηρέτηση...

Εντάχθηκε στο ΠΕΠ Β.Αιγαίου το έργο «Χιακή e- Συμπολιτεία για την εξυπηρέτηση του Πολίτη»

8

Σύμφωνα με δελτίο τύπου τη Περιφέρειας Β.Αιγαίου εγκρίθηκε η εντάξη  στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2000-2006, στον Αξονα Προτεραιότητας 3 «Διαφοροποίηση της νησιωτικής οικονομίας και ενίσχυση του παραγωγικού περιβάλλοντος και της ανταγωνιστικότητας»  και στο Μέτρο 2 «Επικοινωνίες – Δράσεις ΚτΠ»  το έργο «Χιακή e- Συμπολιτεία για την εξυπηρέτηση του Πολίτη».

 

Αφορά την ανάπτυξη ενός Διαδημοτικού Πληροφοριακού Συστήματος που θα έχει σκοπό να παρέχει σε όλους τους Δημότες και τις Επιχειρήσεις των Δήμων Ομηρούπόλης, Καρδαμύλων, Ιωνίας και Αμανής του Νομού Χίου τις ακόλουθες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσα από το Διαδίκτυο και το Τηλέφωνο:

 

* Αιτήσεις Πιστοποιητικών Δημοτολογίου (πολίτες)
* Πληρωμή Δημοτικού Φόρου (επιχειρήσεις)
* Αιτήματα και Καταγγελίες Πολιτών (πολίτες)
* Ενημέρωση προμηθευτών (επιχειρήσεις)

Στόχος του Κέντρου είναι η δημιουργία ενός Διαδημοτικού Πληροφοριακού Συστήματος και η εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων εξυπηρέτησης του πολίτη, οι οποίες θα μειώσουν το κόστος εξυπηρέτησης, τη μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης, τη βελτίωση της αξιοπιστίας, τη βελτίωση της διαφάνειας. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός της Πράξης είναι 250.000 ευρώ και Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Ομηρούπολης.