Αρχική Νέα Οικονομία OΑΕΔ: Από 2/10 – 20/12 η καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος

OΑΕΔ: Από 2/10 – 20/12 η καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος

14

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται μέσω των Τοπικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ., την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr ή τα Κ.Ε.Π..


 


Κατηγορίες εργαζομένων που δικαιούνται το βοήθημα:


Α.


1. Δασεργάτες-ρητινισυλλέκτες, 50-240 ημερομίσθια – 665,91 ευρώ


2. Καπνεργάτες 50-210 ημερομίσθια 665,91 ευρώ


3. Αγγειοπλ.-κεραμομ.-πλινθοπ., 50-210 ημερομίσθια – 665,91 ευρώ


4. Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, 50-210 ημερομίσθια – 665,91 ευρώ


Β.


1. Μουσικοί-τραγουδιστές, 50-210 ημερομίσθια – 475,65 ευρώ


2. Ηθοποιοί, 50-210 ημερομίσθια – 475,65 ευρώ


3. Υποδηματεργάτες, 50-210 ημερομίσθια – 475,65 ευρώ


4. Χειριστές-βοηθοί χειριστών κινηματογράφου, 50-210 ημερομίσθια – 475,65 ευρώ


5. Ελεγκτές κινηματογράφου – θεάτρου, 50-210 ημερομίσθια – 475,65 ευρώ


6. Ταμίες κινηματογράφου -θεάτρου, 50-210 ημερομίσθια – 475,65 ευρώ


7. Τεχνικοί- κινηματογράφου & τηλεόρασης, 50-210 ημερομίσθια – 475,65 ευρώ


8. Ταξιθέτες θεάτρου-κινηματογράφου (άρθ. 22 Ν 2556/97) 50-210 ημερομίσθια – 475,65 ευρώ


9. Χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κ.λ.π. μηχανημάτων, 70-210 ημερομίσθια – 475,65 ευρώ


10. Μισθωτοί τουριστικού – επισιτιστικού κλάδου, 75 ημερομίσθια και όχι άνω των 50 από 1/10-31/12 – 475,65 ευρώ


Γ.


1. Σμυριδορύκτες Νάξου, 50-240 ημερομίσθια – 951,30 ευρώ


Δ.


1 Οικοδόμοι, 95-210 ημερομίσθια – 724,16 ευρώ.