Αρχική Απόψεις Συνεντεύξεις Γιώργος Παπαδόπουλος: Κύριο μέλημά μας η βελτίωση των εκπαιδευτικών δομών στο Δήμο...

Γιώργος Παπαδόπουλος: Κύριο μέλημά μας η βελτίωση των εκπαιδευτικών δομών στο Δήμο Χίου

8

 ΚΥΡΙΟ  ΜΕΛΗΜΑ  ΜΑΣ  Η  ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΤΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΔΟΜΩΝ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟ  ΧΙΟΥ
Του  Γιώργου  Φ.  Παπαδόπουλου – Αντιδημάρχου  Παιδείας  Χίου
 Οι Δήμοι έχουν την ευθύνη της συντήρησης και αποκατάστασης των σχολικών υποδομών και της κάλυψης των λειτουργικών δαπανών των σχολείων. 
 Παρά  τους  περιορισμένους  πόρους  που  διαθέτει  η  Πολιτεία  για  το  σκοπό  αυτό,  υπήρξε  σημαντικότατο  έργο  στον  τομέα  της  παιδείας – εκπαίδευσης  για  το  Δήμο  μας  την  περίοδο  της  δημοτικής  αρχής  Μεννή.
 *  Ανακατασκευάστηκαν  εξ  ολοκλήρου  τα  3ο – 8ο Δημοτικά  Σχολεία,  το  1ο  Τ.Ε.Ε.,  ενώ  έγιναν  σημαντικές  παρεμβάσεις  στα  περισσότερα  διδακτήρια  της  ευρύτερης  περιοχής,  μεταξύ  των  οποίων  τα  Δημοτικά  Σχολεία  Κάμπου,  το  Γυμνάσιο  Κάμπου,  το  4ο  Νηπιαγωγείο,  κλπ. 
 *  Διαμορφώθηκαν  σύγχρονοι  και  λειτουργικοί  αύλειοι  χώροι  σε  πλήθος  σχολείων,  όπως  π.χ.  στο  4ο  Γυμνάσιο,  το  11ο  Δημοτικό,  το  7ο  Δημοτικό,  το  9ο  Δημοτικό,  το  2ο-Γυμνάσιο – 2ο  Λύκειο,  το  2ο  Δημοτικό,  το  1ο  – 3ο  Λύκειο,  ενώ  αντιμετωπίστηκαν  σε  καθημερινή  βάση  όλα  τα  σχετικά  με  τη  συντήρησή  τους  ζητήματα.
 *  Υπήρξε  αρμονική  συνεργασία  με  ολόκληρη  την  εκπαιδευτική  κοινότητα,  τους  εκπαιδευτικούς,  τους  γονείς  και  τους  μαθητές,  προκειμένου  να  δίνουμε  έγκαιρα  λύσεις  σε  όλα  τα  προβλήματα  που  προκύπτουν.  Υπάρχει  κοινή  αντίληψη  και  συνεννόηση  για  την  αντιμετώπιση  των  προβλημάτων  και  τη  στήριξη  του  έργου  της  εκπαίδευσης.
 * Διεκδικήσαμε  και  καταφέραμε  από  την  πολιτεία  την  αύξηση  των  πόρων  που  διατίθενται  για  τη  συντήρηση  των  σχολικών  κτιρίων.
 *  Ολοκληρώθηκαν,  παράλληλα,  οι  μελέτες  Βελτίωσης  κτιριακών  υποδομών  στο  1ο  Γυμνάσιο  Χίου (Αρρένων),  στο  7ο  Δημοτικό  Σχολείο και  στο  2ο  Δημοτικό  Σχολείο,  ενώ  συντάχθηκαν  μελέτες  για  επιμέρους  εργασίες  στο  1ο  Δημοτικό  Σχολείο  και  το    Βούρειο  Δημοτικό  Σχολείο  Λιβαδίων.
 *  Για  πρώτη  φορά  στα  χρονικά  διατέθηκε  για  εκπαιδευτικούς  και  σχολικούς  σκοπούς  το  50 %  του  ετήσιου  προϋπολογισμού  του  Δημοτικού  Οργανισμού  Πρόνοιας  (Δ.Ο.Π.)  ενώ  αποδόθηκε  για  την  ενίσχυση  των  σχολικών  ταμείων  και  την  εκτέλεση  εργασιών  ποσό  διπλάσιο  αυτού  που  εισπράττει  ο  Δήμος  από  τα  έσοδα  της  πρώην  Σχολικής  Εφορείας.    
        Στους σκοπούς της προσεχούς τετραετίας (2006-2010) συμπεριλαμβάνονται:
 * Η  δημιουργία  νέου  λυκείου  στο  βόρειο  τμήμα  της  πόλης.
 * Η  κατασκευή  νέου  Τ.Ε.Ε.  σε  συνεργασία  με  τη  Ν.Α.  Χίου.
      *  Η  κατασκευή  3  νέων  νηπιαγωγείων (2  στην  περιοχή  Αγ.  Γεωργίου  Ορφανού  και  1  στην  περιοχή  Παναγίας  Ευρετής)
      * Η  αναπαλαίωση  του  ιστορικού  Γυμνασίου  Αρρένων ( 1ο  Γυμνάσιο)
      *  Η  ανακαίνιση  του  7ου  Δημοτικού  Σχολείου  (Αγ.  Θωμάς).
      * Η προσθήκη νέων αιθουσών στο 2ο Δημοτικό Σχολείο (Ευαγγελίστρια)
      * Η  κατασκευή  μικρού  Κλειστού  Γυμναστηρίου  στα  3ο – 8ο  Δημοτικά.
      * Η  κατασκευή,  σε  συνεργασία  με  τη  Ν.Α.,  νέας  πτέρυγας  στο  Βούρειο  Δημοτικό  Σχολείο  Λιβαδίων.
      *  Η  αξιοποίηση  και  ανάδειξη  του  περιβάλλοντος  χώρου  στο  9ο  Δημοτικό  Σχολείο (Φόρος – Λέτσαινα).
      * Η τακτική– ετήσια οικονομική ενίσχυση της Βιβλιοθήκης  ΄΄ΚΟΡΑΗΣ΄΄
      * Η ανάδειξη του Μουσείου Φυσικής και Ιστορίας του Γυμνασίου Αρρένων.