Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Οι νέοι σηκώνουν τον «πήχη» στις ψηφιακές τεχνολογίες, του Τάσου Σαραντή

Οι νέοι σηκώνουν τον «πήχη» στις ψηφιακές τεχνολογίες, του Τάσου Σαραντή

8

Μεγάλη διείσδυση στις νεαρές ηλικίες και σταθερή αύξηση της χρήσης του σημειώνει το Διαδίκτυο στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, όπως προκύπτει από έρευνα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ).


Τη μεγαλύτερη άνοδο της τελευταίας πενταετίας, κατά 30,6%, καταγράφει η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών το πρώτο τρίμηνο του 2006 σε σχέση με πέρυσι. Επίσης, παρατηρείται αύξηση 28,4% στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Το ποσοστό των ατόμων που είχαν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, από όλους τους χώρους, ανήλθε στο 28,9%.


Στο πρώτο τρίμηνο του έτους, το ποσοστό των ατόμων που χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικό υπολογιστή ανέρχεται στο 37,6%. Σε σχέση με το 2005, ο πληθυσμός ηλικίας 16 – 74 ετών, που δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ Η/Υ, μειώθηκε κατά 9%, ενώ για τη χρήση του Διαδικτύου το αντίστοιχο ποσοστό μειώθηκε κατά 8 %.


Σύμφωνα με την ΕΣΥΕ, κυριότερος λόγος πρόσβασης στο Διαδίκτυο είναι η αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες (78,9%) και ακολουθούν η αποστολή ή λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (58,5%), το διάβασμα εφημερίδων και περιοδικών (48%), η αναζήτηση πληροφοριών για ταξίδια και καταλύματα (40,2%) και ο τομέας παιχνίδια-μουσική (38,7%).


Πιο συγκεκριμένα:
-Το 69% των νέων ηλικίας 16 – 19 ετών χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο, κυρίως, για παιχνίδια και μουσική.
-Οι νέοι ηλικίας 20 – 24 ετών το χρησιμοποιούν κυρίως για την αποστολή και τη λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
-Για τις ηλικίες από 25 – 69 ετών η αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες αποτελεί τον κυριότερο λόγο πλοήγησης.


Σε σχέση με την έρευνα του 2005, οι λόγοι για τους οποίους τα νοικοκυριά δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, από την κατοικία τους, παραμένουν ίδιοι. Κυριότερος λόγος, με ποσοστό 55,7%, είναι η αντίληψη ότι δεν υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες και ακολουθούν η έλλειψη ικανοτήτων πρόσβασης, με ποσοστό 24,1%, και η αντίληψη ότι το περιεχόμενο είναι επιζήμιο, με ποσοστό 18,0%.


Μείωση καταγράφεται στο κόστος εξοπλισμού και πρόσβασης, λόγοι που τα πρώτα χρόνια της έρευνας ήταν από τους κυριότερους (2002 : 21,0% και 17,0%, αντίστοιχα, και 2006 : 10,6% και 10,7%, αντίστοιχα).


Σε ότι αφορά τη χρήση τεχνολογίας ανά ηλικιακή ομάδα,
-Οκτώ στα 10 παιδιά ηλικίας 12 – 15 ετών χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο (80,0%)
-Εννιά στα 10 παιδιά ηλικίας 12 – 15 ετών έχουν χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό υπολογιστή (94,4%).
-Επτά στα 10 παιδιά ηλικίας 12 – 15 ετών έχουν χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο (71,1%).
-Εννιά στους 10 νέους ηλικίας 16 – 19 ετών έχουν χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό υπολογιστή (90,9%).
-Οκτώ στους 10 νέους ηλικίας 16 – 19 ετών έχουν χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο (80,4%).
-Τρία στα 10 άτομα ηλικίας 60 – 84 ετών χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο (29,1%).

 


του Τάσου Σαραντή, ΗΜΕΡΗΣΙΑ 28/9/06