Αρχική Νέα Οικονομία Μοιράζει «δώρα» το ΚΠΣ

Μοιράζει «δώρα» το ΚΠΣ

18

Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης, για μικρές και μεγάλες εταιρείες κάθε είδους, δημιουργούν οι καθυστερήσεις στα κοινοτικά έργα.

Με υστέρηση κατά 3,5 δισ. ευρώ στις φετινές απορροφήσεις του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης έχουν βάλει στόχο τα 5,5 δισ. ευρώ και απορρόφησαν μέχρι στιγμής μόνο 2 δισ. ευρώ), οι αρμόδιες
υπηρεσίες ψάχνουν κάθε δυνατό αποδέκτη κονδυλίων.

Οι επιδοτήσεις που θα διανεμηθούν μέσω των τραπεζών δίνουν αυτή τη δυνατότητα, αφού το ποσό που θα δοθεί αργότερα στις επιχειρήσεις προκαταβάλλεται από το κράτος στις τράπεζες, δίνοντας «ώθηση» στις επιδόσεις προγραμμάτων με μεγάλες καθυστερήσεις, όπως είναι τα περιφερειακά, αλλά και η Κοινωνία της Πληροφορίας. Πολλά προγράμματα έχουν ήδη διαμορφωθεί και θα ξεκινήσουν σταδιακά από τις επόμενες εβδομάδες:

Χρηματοδοτήσεις

**Χρηματοδοτήσεις για «Επενδύσεις σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών» θα αρχίσουν να δίδονται σε εταιρείες μεταποίησης ή του τουρισμού, καθώς και σε εταιρείες πληροφορικής που έχουν την έδρα τους στις πιο πολλές από τις περιφέρειες της χώρας (Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν επιχείρηση που ήδη λειτουργεί, να απασχολούν έως 50 εργαζόμενους και να έχουν μέσο τζίρο από 10.000 ευρώ έως και 10 εκατ. ευρώ. Ειδικά για τις παραγωγικές επιχειρήσεις, πρέπει να μην δραστηριοποιούνται στους κλάδους μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, αλιείας, υδατοκαλλιέργειας, χαλυβουργίας ή ναυπηγικής βιομηχανίας.

Στον τουριστικό κλάδο θα επιδοτούνται όλα τα είδη των ξενοδοχείων και τα κάμπινγκ. Επίσης συμμετοχή θα έχουν και οι εταιρείες πληροφορικής και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Χρηματοδοτείται με 50% η προμήθεια εξοπλισμού, εφαρμογών λογισμικού, η παροχή υπηρεσιών και συνδρομών σε παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης θα κυμαίνεται μεταξύ 10.000 και 200.000 ευρώ. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω συνεργαζόμενων τραπεζών που θα παρέχουν και την πληροφόρηση στους δικαιούχους, αλλά και θα εποπτεύουν την εκταμίευση των κονδυλίων.

**Από τις τράπεζες θα μπορούν μετά την 1η Νοεμβρίου οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν το πληροφοριακό υλικό αλλά και συμβουλές για τη σύνταξη της πρότασής τους και για ένα ακόμη κοινοτικό πρόγραμμα, τις «Ολοκληρωμένες δράσης αστικής ανάπτυξης – Ενίσχυση ΜΜΕ, μεταποίησης, τουρισμού και λοιπών κλάδων του τριτογενή τομέα».

Θα συμμετέχουν υφιστάμενες ή νέες εταιρείες της μεταποίησης και των υπηρεσιών και υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις. Προτάσεις θα γίνουν δεκτές έως τις 10 Ιανουαρίου.

Το πρόγραμμα αφορά εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε συγκεκριμένες αστικές ζώνες που έχουν χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης. Θα το διαδεχθεί αντίστοιχο πρόγραμμα μόνο για τον κλάδο των υπηρεσιών που θα αφορά σε όλη την ελληνική επικράτεια και εξετάζεται η προκήρυξη της ίδιας δράσης και για τους κλάδους μεταποίησης και τουρισμού.

Οι μετέχοντες πρέπει να απασχολούν έως 50 εργαζόμενους και να έχουν μέσο τζίρο από 10.000 ευρώ έως και 10 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό επιχορήγησης φθάνει στο 60%.

**Σε λίγο καιρό ξεκινά και πρόγραμμα για την παροχή κεφαλαίων εκκίνησης σε νέους επιχειρηματίες με την ονομασία «Νέοι Επιστήμονες», για να δημιουργήσουν τη δική τους μικρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν λάβει πτυχίο την τελευταία 4ετία σε ελευθέρια επαγγέλματα (ιατροί, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί και λοιποί απόφοιτοι πανεπιστημιακών και πολυτεχνικών σχολών).

Θα πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα (από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ) να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια ΔΟΥ) υποχρεωτικά από το 2006 και να έχουν ηλικία μέχρι 30 ετών (πλην των ιατρών και των γυναικών).

Χρηματοδοτείται το κόστος έναρξης λειτουργίας με 12.000 ευρώ και παρέχεται η εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου προς τις τράπεζες, για κεφάλαια κίνησης που θα χορηγηθούν μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.

 

Πηγή: Ελευθεροτυπία, 1/10