Αρχική Νέα Τοπικά Ανοιχτή επιστολή Της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ

Ανοιχτή επιστολή Της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ

5

Αγαπητοί γονείς,


Βρισκόμαστε στην τρίτη εβδομάδα του απεργιακού μας αγώνα με τα σχολεία μας «κλειστά», να υπολει-τουργούν και δυστυχώς στη Χίο αρκετά να δουλεύουν.  Δεν είναι κάτι που έτσι απλά το προσπερνάμε. Να εί-στε σίγουροι γι’ αυτό.


Αυτό που μας οδήγησε στο δρόμο δεν είναι μόνο η δεινή οικονομική μας κατάσταση, όπως άλλωστε συμ-βαίνει και μ’ όλους σχεδόν τους εργαζομένους. Είναι η αγωνία μας για το ίδιο το σχολειό, για την παιδεία γε-νικότερα. Για τις ελλείψεις σ’ εκπαιδευτικούς, τα πολυπληθή τμήματα, τις κτιριακές ελλείψεις, την υλικοτε-χνική υποδομή, τη μόνιμη υποχρηματοδότηση. Για τα τεράστια εκείνα ποσά που πληρώνει κάθε οικογένεια απ’ την τσέπη της για φροντιστήρια. Για αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, που είναι υποχρέωση της πολιτείας να τις παρέχει στα παιδιά μας ισότιμα και δωρεάν και μέσα απ’ το σχολειό. Για την ουσιαστική επι-μόρφωση και παιδαγωγική μας αναβάθμιση, για να είμαστε καλύτεροι δάσκαλοι.
Δε βολευόμαστε στο ρόλο ν’ αναπαράγουμε στους μαθητές μας ό,τι το εκπαιδευτικό σύστημα επιτάσσει χωρίς προβληματισμούς, αντιστάσεις, επιστημονικό και παιδαγωγικό ενδιαφέρον.


Ερχόμαστε περήφανα από το χτες, ριζώνουμε στο σήμερα, ονειρευόμαστε το αύριο. Διεκδικήσαμε το ψω-μί και το δίκιο μας και μας «βομβάρδισαν» με χημικά στην Αθήνα , στη Θεσσαλονίκη και αλλού. Συγκρουό-μαστε με τη χρόνια αντιλαϊκή πολιτική, που σαρώνει δικαιώματα και κατακτήσεις και καταδικάζει όλους μας στη φτώχεια, την ανεργία, την ανασφάλεια, την υποβάθμιση της ζωής μας.


Αγωνιζόμαστε να μάθουμε τα στοιχειώδη στα παιδιά του λαού μας και αυτοί τα θέλουν αμόρφωτα και ευ-έλικτους αυριανούς εργαζόμενους. Πασχίζουμε να διαπλάσουμε ανθρώπους μορφωμένους, ελεύθερους και περήφανους, με ολοκληρωμένη προσωπικότητα κι αυτοί θέλουν εμάς με σκυμμένο κεφάλι, μα πιο πολύ τη νέα γενιά μ’ ορίζοντες κλειστούς και χωρίς δικαιώματα.


Ξέρουμε πολύ καλά πως δάσκαλος φτωχός σημαίνει αμόρφωτος λαός. Ξέρουμε πως όσο η μόρφωση αντι-καθίσταται από την απλή κατάρτιση και όσο η χρηματοδότηση της Δημόσιας Παιδείας από το Γενικό Κρατικό Προϋπολογισμό περιορίζεται τόσο θα δυσκολεύονται τα παιδιά μας να μορφωθούν και θα οδηγούνται στο πε-ριθώριο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον τους.


Αγαπητοί γονείς,


Παλεύουμε για δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή. Για ένα 12χρονο σχολείο ενιαίο, δημόσιο, υπο-χρεωτικό, πραγματικά δωρεάν, που θα μορφώνει και θα διαπαιδαγωγεί τους μαθητές, σε σχολικά περιβάλλο-ντα που τους αξίζουν. Για γενναία αύξηση των δαπανών για την Παιδεία. Για να μην καταντήσει το σχολειό μας σχολείο των «χορηγών» και των επιχειρήσεων, χώρος δηλαδή αμάθειας, ιδιωτικοποίησης και εμπορίου. Για βιβλία που θα διδάσκουν την επιστημονική σκέψη και την ιστορική αλήθεια. Παλεύουμε για ένα σχολείο που τελικά θα μορφώνει και δε θα εξοντώνει γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς και θα δίνει στους νέους αν-θρώπους όλα εκείνα τα εφόδια που είναι απαραίτητα για τη μετέπειτα ζωή τους. Ένα τέτοιο σχολείο χρειάζε-ται ένα δάσκαλο επιστημονικά και οικονομικά αναβαθμισμένο, με πλήρη, μόνιμη σταθερή εργασία και ασφά-λιση, για να μπορεί να ασκεί πραγματικά τον παιδαγωγικό του ρόλο.


Φίλοι γονείς,


Σας θέλουμε μαζί μας σ’ αυτόν τον αγώνα. «Χαμένες» ώρες είναι αυτές που χωρίς αγώνα οδηγούν στη χαμένη για πάντα ζωή. Σας καλούμε να αγωνιστούμε όλοι μαζί για το σχολειό που έχουν πραγματικά ανάγκη τα παιδιά μας και ο τόπος μας σήμερα.

 

 

Συνεχίζουμε αγωνιστικά