Αρχική Νέα Τοπικά Εγκρίθηκαν πιστώσεις έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Εγκρίθηκαν πιστώσεις έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

9

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κ. Σέργιου Τσίφτη, εγκρίθηκαν πιστώσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για τα παρακάτω έργα:


ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ: ΧΥΤΑ ΔΥΤ. ΣΑΜΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ): 289.034,40

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 
ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ): 151.011,07


ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ 
ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ): 211.242,53


ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΥΡΟΛΑΚΑΣ Δ.ΧΙΟΥ 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ν.Α. ΧΙΟΥ 
ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ): 70.996,23