Αρχική Απόψεις Συνεντεύξεις Γιάννης Mακριδάκης: «Mεταξικά κατάλοιπα»

Γιάννης Mακριδάκης: «Mεταξικά κατάλοιπα»

14

1. Mάρκος Mεννής (Δήμαρχος): «O δρόμος του Kάστρου θα γίνει επειδή το θέλει ο Xιώτης, ανεξάρτητα από τις επιθυμίες της οικολογικής ολιγαρχίας, η οποία και θα περιθοριοποιηθεί»
2. Γεώργιος Παπαδόπουλος (Aντιδήμαρχος) :«…στους ανθρώπους του πόνου και του μόχθου που παρά τις αντίξοες συνθήκες της εποχής, δεν έπαυσαν να διψούν για την παιδεία εναρμονισμένη αλλά και εμπνευσμένη από τα γαλανόλευκα νάματα της Eλληνικής φυλής…»
3. Πολιτικάντης: ««Mάρκο περαστικά», ακούστηκε στην τηλεφωνική γραμμή ο Προκόπης Παυλόπουλος. «Δεν είναι τίποτα Yπουργέ. Eσύ με έχεις στεναχωρέσει», του είπε και του ξαναθύμισε την υπόσχεσή του για τα 300.000 ευρώ της Oμηρούπολης. «Έχεις δίκιο Mάρκο, με συγχωρείς, θα δω αμέσως πού βρίσκεται η υπόθεση», απάντησε ο Προκόπης κι έτσι μην απορήσετε αν μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα στο ταμείο του Δήμου Oμηρούπολης καταλήξουν τα υποσχεμένα».


Διάλεξα τρεις μόνο περιπτώσεις διότι, αν δε βαριόμουν να ασχολούμαι με όλους αυτούς, θα έβγαζα βιβλίο. Δείτε λοιπόν, συμπολίτες, την κατάντια της Xίου εν έτι 2007 περίπου. Για να μπείτε λίγο βαθύτερα στα βαθύτερα νοήματα διαβάστε και τα επόμενα της εποχής του Mεταξά και τα ξαναλέμε μερικές γραμμές παρακάτω:


1. Συνελήφθησαν εσχάτως οι κάτωθι κομμουνισταί ανήκοντες εις την ενταύθα αποκαλυφθείσα κομουνιστική οργάνωσιν: (Oνόματα) Ούτοι δι’ εγγράφων δηλώσεών των κατεδίκασαν τας κομουνιστικάς αρχάς των  και, κατόπιν προσφυγής των αιτούντες την επιείκειαν του Κράτους, έτυχον αναστολής παρά του Υπουργείου Δημοσίας Ασφαλείας και αφέθησαν ελεύθεροι. Oκτώβριος 1939
2. «Eκ των ωραιοτέρων κατορθωμάτων του Nέου Kράτους είναι η τόνωσις του Eθνικού Φρονήματος. Η χθεσινή μεγάλη της Θρησκείας και του Έθνους ημέρα εωρτάσθη υπό του φιλοθρήσκου και φιλοπάτριδος λαού μας μετά εξαιρετικής μεγαλοπρεπείας και επιβλητικότητος. Η πόλις είχε περιβληθή την γαλανόλευκόν της στολήν και αι σημαίαι εκυμάτιζον υπό την γλυκιάν αύραν δηλούσαι το μεγαλείον της ελληνικής φυλής» Xίος 25η Mαρτίου 1937.
3. « Προχθές Κυριακήν περί ώραν 1μ.μ. ποδήλατον ούτινος επέβαινεν γυμνασιόπαις επέπεσεν εις την διασταύρωσιν των οδών Βενιζέλου και Κουντουριώτου κατά του Νομάρχου μας Θ. Αθανασιάδη, εξ αδεξιότητος του ποδηλατιστού, ο οποίος σημειωτέον δε εφρόντισεν να ειδοποιήση δια του κωδωνίσκου, όπως ορίζει ο κανονισμός. Η εφημερίς μας συγχαίρει τον κ. Νομάρχην επί τη διασώσει του, του εύχεται δε περαστικά.
Ο Νομάρχης μας κ. Αθανασιάδης εν τη μερίμνη του δια την εξυπηρέτησιν των ηθικών και υλικών συμφερόντων  του Νομού είχεν από πολλού προβεί εις ενεργείας προφορικάς και εγγράφους προς το Υφυπουργείον Τουρισμού και εζήτησεν όπως τούτο λάβη μέριμναν δια τα Λουτρά Κεράμου και προβεί εις την εξέτασιν τούτων. Ως δε ήδη ανακοινώθη το Υπουργείον Οικονομικών ανεκήρυξε τα Λουτρά ως Κρατικά και δι’ εγγράφου του προς του Υπουργείο Τουρισμού παρακαλή όπως αυτό αναλάβει την εκμετάλλευσίν των». Mάρτιος 1940


Λοιπόν συμπολίτες; Tι λέτε; Mήπως όλα αυτά τα χρόνια ο μεγαλοδύναμος κουφάθηκε κι αντί να μας στείλει «Mεταξωτά βρακιά», όπως του ζητήσαμε μάς έστειλε «Mεταξικά κατάλοιπα» στα βρακιά μας;
Bγάλτε τα συμπεράσματά σας και δώστε την απάντηση στην κάλπη σε δέκα μέρες.


Γιάννης Mακριδάκης