Αρχική Νέα Τοπικά Αναχώρηση – συμμετοχή Πλοίου Ανοιχτής Θαλάσσης Λιμενικού Σώματος σε κοινή ευρωπαϊκή αποστολή

Αναχώρηση – συμμετοχή Πλοίου Ανοιχτής Θαλάσσης Λιμενικού Σώματος σε κοινή ευρωπαϊκή αποστολή

4

Στα πλαίσια των πρωτοβουλιών, που έχουν αναληφθεί από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για την καταπολέμηση του διασυνοριακού δια θαλάσσης εγκλήματος και τη συνεργασία των αρμοδίων αρχών Κρατών Μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών αναχώρησε περιπολικό σκάφος Λιμενικού Σώματος ανοιχτής θαλάσσης για την εκτέλεση συγκεκριμένης αποστολής στη Μεσόγειο θάλασσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.


Η συγκεκριμένη αποστολή αποβλέπει στην διενέργεια κοινών επιχειρήσεων σε προεπιλεγμένες θαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου, όπου παρατηρείται έξαρση του φαινομένου, υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εξωτερικών Συνόρων Κρατών Μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX).


Η εν λόγω προσπάθεια ανάγεται στις γενικότερες πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από το ΥΕΝ για τη σύσταση – δημιουργία Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής (EUROCOASTGUARD), η οποία είχε αναληφθεί στο παρελθόν από τη χώρα μας σε υψηλότατο επίπεδο.

 

Πηγή: ΥΕΝ, 5/10/2006