Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Παραλαβή Κρατικών Πιστοποιητικών Γλωσσομμάθειας

Παραλαβή Κρατικών Πιστοποιητικών Γλωσσομμάθειας

6

Δελτίο τύπου απέστειλε η Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου στο οποίο αναφέρει:

 

“Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου έχει παραλάβει τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2006 στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική και Γερμανική στα επίπεδα Β2 «καλή γνώση» και Γ1 «πολύ καλή γνώση».
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων) αυτοπροσώπως ή μέσω των κηδεμόνων τους ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, για την παραλαβή των πιστοποιητικών προσκομίζοντας το δελτίο εξεταζομένου ή την ταυτότητά τους.”