Αρχική Νέα Τοπικά Υπόμνημα προς υποψηφίους Δημάρχους από το «ΦΙΛΟ ΤΟΥ ΠΕΖΟΥ»

Υπόμνημα προς υποψηφίους Δημάρχους από το «ΦΙΛΟ ΤΟΥ ΠΕΖΟΥ»

5

Με την ευκαιρια της Παγκόσμιας Ημέρας των Πεζών και των επικείμενων τοπικών εκλογών 2006, «Ο Φίλος του Πεζού»   επισημαίνει μερικά  παγία  αλλά και τρέχοντα αιτήματα   και καλεί τους υποψηφίους Δημοτικούς  άρχοντες, Δημάρχους και Συμβούλους, να πάρουν σαφείς θέσεις.


• Εξασφάλιση και προστασία της ελεύθερης κίνησης πεζών στα πεζοδρόμια και τους πεζόδρομους, με τρόπο   πολιτισμένο, δηλαδή:  με επαρκές πλάτος, χωρίς εμπόδια, σπασμένες πλάκες, αιχμηρά υπόλοιπα κολακειών, ή ρύπους.


• Προστασία των πεζών από την παράνομη στάθμευση αυτοκινήτων στα
 πεζοδρόμια, με τοποθέτηση κολονακιών, σε όλα τα ευαίσθητα σημεία του κέντρου.


• Διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, όπου αυτό είναι εφικτό, ώστε να εξασφαλίζεται άνεση και επάρκεια πλάτους.


• Πρόβλεψη περισσότερων πεζοδρόμων  για μια ορθή κάλυψη του Εμπορικού  Κέντρου σε  περιβάλλον ασφαλές και πολιτισμένο.


• Σαφήνεια στη σήμανση των πεζοδρόμων, ιδιαιτέρα οπού απαιτείται μικτή χρήση από πεζούς και οχήματα ανεφοδιασμού σε προκαθορισμένες ώρες.


• Καλό σχεδιασμό των πεζοδρόμων ώστε να διευκολύνεται ο    ανεφοδιασμός  των καταστημάτων χωρίς συνεχή όχληση των πεζών.• Αυξημένη έμφαση στο ρολό των διαβάσεων, με σημάνσεις και ειδικό φωτισμό.


• Προειδοποιητική σήμανση για τις διαβάσεις πεζών στις αρτηρίες και μέτρα για τον έλεγχο και τη μείωση ταχύτητας των οχημάτων κοντά στις διαβάσεις.


• Καθιέρωση ποιοτικών διαδρομών για πεζούς / Σύνδεση χώρων έλξης, όπως πολιτισμου, αναψυχης, πρασινου κλπ


• Καλη και συνεχή συντηρηση ολων των χώρων που προορίζονται για τους πεζούς.


• Πολιτική αναβάθμισης των ελεύθερων χώρων, δηλ. πάρκων, πλατειών κλπ


• Πολιτική αναβάθμισης των όψεων κτιρίων της παραλίας και του ιστορικού κέντρου.


• Πολιτική αναβάθμισης φωτισμού κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των οδικών αξόνων που οδηγούν έξω απ’ την πόλη.


• Σύνταξη σύγχρονης κυκλοφοριακής μελέτης με ενσωματωμένους περιβαλλοντικούς στόχους, όπως η προστασία των πολιτών από υπερβολικούς θορύβους κυκλοφορίας και ατμοσφαιρική ρύπανση.


• Πολιτική προστασίας και διευκόλυνσης των ΑΜΕΑ στην πόλη.


• Πολιτική προστασίας και διευκόλυνσης των μαθητών στην πόλη.


• Ενίσχυση της γνώσης και εφαρμογής του ισχύοντος Κ.Ο.Κ. και  ιδιαίτερα των άρθρων 34 (στάθμευση σε πεζοδρομία), 39 (συμπεριφορά οδηγών προς πεζούς) και 48 (κατάληψη οδού και πεζοδρόμου για εκτέλεση εργασιών), καθώς και των αντιστοίχων άρθρων του νέου Κώδικα.


• Κοινωνική μετεκπαίδευση στη συμπεριφορά προς τους πεζούς, ώστε οπού αυτό είναι κυκλοφοριακά ασφαλές, να δίδεται πάντα ευγενικά και αγόγγυστα η προτεραιότητα σ’ αυτούς.


• Στηλίτευση και τιμωρία της αντικοινωνικής συμπεριφοράς προς τους πεζούς, όπως χ η παράνομη στάθμευση ή η κατάληψη πεζοδρομιών και πεζοδρόμων, η παράνομη κίνηση οχημάτων σε πεζοδρόμους κλπ.