Αρχική Νέα Τοπικά Για το διαγωνισμό του υπουργείου Αιγαίου:5 κατηγορίες πλοίων στις άγονες γραμμές

Για το διαγωνισμό του υπουργείου Αιγαίου:5 κατηγορίες πλοίων στις άγονες γραμμές

9

ΣΤΙΣ 20 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί ο διεθνής διαγωνισμός για τις άγονες γραμμές αρμοδιότητας του υπουργείου Αιγαίου όπως αναφέρεται στη σχετική προκήρυξη που δημοσιεύθηκε. Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι και την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου το μεσημέρι.


Ο φετινός διαγωνισμός γίνεται με βάση τη νέα νομοθεσία των 12ετών συμβάσεων ωστόσο παρουσιάζει ορισμένες διαφορές από τον αντίστοιχο διαγωνισμό που έχει προκηρύξει το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για τις ακτοπλοϊκές γραμμές αρμοδιότητάς του. Εδικότερα το υπουργείο Αιγαίου διακρίνει τις κατηγορίες πλοίων σε πέντε αντί των τριών που ισχύουν για το διαγωνισμό του ΥΕΝ


Πάντως το κατώτερο μίσθωμα είναι αυξημένο κατά 5% σε σύγκριση με το ισχύον τη φετινή δρομολογιακή περίοδο, ωστόσο το συγκεκριμένο ποσοστό αύξησης δεν φαίνεται να ικανοποιεί ιδιαίτερα τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις.


Η επιλογή των μειοδοτών θα γίνει με σειρά προτεραιότητας κατηγορίας πλοίων. Η σειρά προτεραιότητας των κατηγοριών των πλοίων είναι: κατηγορία 1, κατηγορία 2, κατηγορία 3, κατηγορία 4 και κατηγορία 5. Η κατηγορία 1 προηγείται των υπολοίπων κατηγοριών, η κατηγορία 2 προηγείται των κατηγοριών 3, 4, και 5, η κατηγορία 3 προηγείται των κατηγοριών 4 και 5 και η κατηγορία 4 προηγείται της 5.


Ειδικότερα στη «κατηγορία 1» περιλαμβάνονται πλοία ηλικίας μέχρι 10 έτη (έτος καθέλκυσης μετά την 1/1/1997), με μέγιστη ταχύτητα 25 κόμβοι, ενώ η διάρκεια της σύμβασης είναι μέχρι οκτώ έτη.


Στην «κατηγορία 2» περιλαμβάνονται πλοία ηλικίας μέχρι 20 ετών και μέγιστη ταχύτητα τους 20 κόμβους. Η διάρκεια σύμβασης είναι έξι έτη.


Στην «κατηγορία 3» περιλαμβάνονται πλοία ηλικίας μέχρι 20 ετών και η διάρκεια σύμβασης είναι τρία χρόνια. Η σύμβαση αυτή παρατείνεται μέχρι πέντε έτη ή για τρία ακόμη έτη, εφόσον προ της λήξης της, η πλοιοκτήτρια εταιρεία το αντικαταστήσει με έτερο πλοίο κατηγορίας 1 ή 2 αντιστοίχως.


Στην «κατηγορία 4» περιλαμβάνονται πλοία με έτος καθέλκυσης από 1/1/1973 έως 31/12/1986 τα οποία πληρούν τις διατάξεις του Π.Δ. 124/2006 (σ.σ. Συνθήκη Στοκχόλμης). Η διάρκεια σύμβασης είναι δύο έτη.


Τέλος στη «κατηγορία 5» περιλαμβάνεται κάθε πλοίο που δεν ανήκει στις παραπάνω κατηγορίες και πληροί τις διατάξεις του Π.Δ. 124/2006 (Συνθήκη Στοκχόλμης). Η διάρκεια της σύμβασης είναι δέκα μήνες.


Πάντως ακτοπλοϊκοί κύκλοι σημείωναν στη «Ν» ότι δεν είναι δυνατόν να ζητείται από ένα πλοίο να πληροί τις διατάξεις του ΠΔ 124/2006, χωρίς να έχει φθάσει στα ηλικιακά όρια που ορίζει ο ν. 2932/2001. Το Υπουργείο υποσχέθηκε να διευκρινίσει το συγκεκριμένο σημείο. Αφορά κυρίως πλοία που σύμφωνα με τον νόμο 2932/2001 θα αποσυρθούν με βάση το όριο ηλικίας από το 2007 και αργότερα στο βαθμό που στο μεταξύ δεν προσαρμοσθούν στη Συνθήκη της Στοκχόλμης. Αυτή η προσαρμογή μπορεί όμως να γίνει εντός του επομένου έτους και όχι άμεσα όπως ζητά η προκήρυξη. Το υπουργείο δεσμεύθηκε να διευκρινίσει το συγκεκριμένο θέμα.

Πηγή: Ναυτεμπορική, 9/10