Αρχική Νέα Οικονομία Μια ακόμα ευκαιρία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Μια ακόμα ευκαιρία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

21


 Η εκπαιδευτική στήριξη του προγράμματος “Δικτυωθείτε” επεκτείνεται και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που διαθέτουν ήδη προσωπικό υπολογιστή και σύνδεση στο διαδίκτυο. Αυτό επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα”.
   Μέχρι σήμερα δικαίωμα εκπαιδευτικής στήριξης είχαν όσες επιχειρήσεις εντάχθηκαν στο πρόγραμμα “Δικτυωθείτε” (της “Κοινωνίας της Πληροφορίας”). Τώρα μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα εκπαιδευτικής στήριξης ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων ανεξάρτητα αν συμμετείχαν στο “Δικτυωθείτε” ή όχι.
   Το πρόγραμμα έχει σκοπό μέχρι το 2005 να εξοικειώσει 50.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα με τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, όπως αυτές εφαρμόζονται και αξιοποιούνται από τον σύγχρονο επιχειρηματία, αλλά και να τις βοηθήσει να εναρμονιστούν με τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς, οι οποίες ολοένα και περισσότερο κατευθύνονται προς τις πρακτικές του ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business).
   Το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής στήριξης υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και στις 13 περιφέρειες της χώρας. Η ένωση φορέων για την εκπαιδευτική στήριξη του “Δικτυωθείτε” στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αποτελείται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Ναυτιλιακών και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων) και από τα Επιμελητήρια Λέσβου, Χίου και Σάμου.


Στις επιχειρήσεις παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ ένα πακέτο συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνει:
· Εκπαίδευση στην έδρα της επιχείρησης με επιτόπου επισκέψεις από Συμβούλους Υποστήριξης και Καθοδήγησης (ΣΥΚ)
· Πρόσβαση στον πληροφοριακό κόμβο (πληροφοριακό υλικό, ειδήσεις κλπ.)
· Παροχή εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού (για ηλεκτρονικό εμπόριο, εισαγωγή της πληροφορικής στην επιχείρηση κλπ.) 
· Πρόσβαση στην ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας (help-desk) για παροχή πληροφοριών, υποδείξεων, οδηγιών κλπ. για επιχειρηματική χρήση του διαδικτύου.


   Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις ΜΜΕ από όλες τις γεωγραφικές περιοχές που απασχολούν προσωπικό μέχρι και 10 άτομα, έχουν κύκλο εργασιών μέχρι 586.940 € (200 εκ. δρχ), έχουν κλείσει μία τουλάχιστον διαχειριστική χρήση, δραστηριοποιούνται σε έναν από τους κλάδους: μεταποίησης – κατασκευών – εμπορίου – τουρισμού – μεταφορών – παροχής υπηρεσιών. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομικά ελευθέρια επαγγέλματα του Ν.2238/1994.


   Την αίτηση συμμετοχής καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν στους δικτυακούς τόπους www.go-online.gr και www.naegean.go-online.gr 
Για την κατάθεση των αιτήσεων καθώς και για τη λήψη σχετικών πληροφοριών για το πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
· Στο Γραφείο του Προγράμματος “Δικτυωθείτε” Βορείου Αιγαίου, Μιχ. Λιβανού 5, 82100, Χίος, τηλ. 22710/35235 (Δευτέρα -Παρασκευή 9 π.μ. – 6 μ.μ.), fax 22710/35091 και e-mail: helpdesk@naegean.go-online.gr 
· Στα Επιμελητήρια Λέσβου τηλ.22510/46056, Χίου τηλ. 22710/81582, Σάμου τηλ.22730/87466.
· Πανελλαδική γραμμή επικοινωνίας: 801-11-46638 .

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροAEGEAN REGATTA 2003
Επόμενο άρθροΚλειστά Μουσεία λόγω απεργίας