Αρχική Νέα Οικονομία Επιδοτούνται οι προσλήψεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις

Επιδοτούνται οι προσλήψεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις

28

ΜE TO συνολικό ποσό των 37.185.660 ευρώ επιδοτούνται μέσω ΛΑΕΚ και ΟΑΕΔ οι πολύ μικρές εμπορικές επιχειρήσεις. Το νέο βελτιωμένο πρόγραμμα επιδότησης των εμπορικών επιχειρήσεων, που καταρτίσθηκε με απόφαση του υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Σάββα Τσιτουρίδη, του υφυπουργού, Γεράσιμου Γιακουμάτου, και του διοικητή του ΟΑΕΔ, Γιώργου Βερναδάκη, αποσκοπεί στην οικονομική ενίσχυση των εμπόρων και ιδίως των αυτοαπασχολούμενων και όσων απασχολούν μέχρι 3 υπαλλήλους.


Οι επιδοτήσεις τις οποίες προβλέπει καταβάλλονται με σκοπό την ενίσχυση της μερικής απασχόλησης, με χρονικό ορίζοντα τους 24 μήνες.


Από την πλευρά του το υπουργείο Ανάπτυξης καλεί τα Επιμελητήρια της χώρας και τους επιχειρηματικούς συνδέσμους να ενημερώσουν τα μέλη τους για να κάνουν χρήση και αυτού του πρωτοποριακού προγράμματος στήριξης της εμπορικής κοινότητας.


Θετικό στοιχείο του νέου βελτιωμένο προγράμματος είναι ότι οι αυτοαπασχολούμενοι, δηλαδή οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό, έχουν μια ευκαιρία εξοικείωσης με τις διαδικασίες της πρόσληψης υπαλλήλου, ενώ ταυτόχρονα ικανοποιούνται και οι ανάγκες των εργαζομένων, ιδιαίτερα αυτών που αναζητούν και επιλέγουν μορφή εργασίας -όπως είναι η μερική απασχόληση- που να τους επιτρέπει να συνδυάζουν τις οικογενειακές ή άλλες υποχρεώσεις τους με την επαγγελματική τους ζωή.


Τα χαρακτηριστικά


Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, το νέο πρόγραμμα υποστήριξης των πολύ μικρών επιχειρήσεων έχει τα εξής χαρακτηριστικά:


– Ποιος είναι ο σκοπός του: Το πρόγραμμα έχει σκοπό την υποστήριξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων (0-3 άτομα προσωπικό), με έμφαση σε αυτές του εμπορικού τομέα, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να απασχολήσουν έναν άνεργο με μερική απασχόληση. Επιπλέον το πρόγραμμα αποβλέπει στη διευκόλυνση της εισόδου στην αγορά εργασίας, ατόμων που θέλουν να συνδυάσουν τις επαγγελματικές με άλλες (π.χ. οικογενειακές) υποχρεώσεις, όπως οι μητέρες, οι νέοι κ.λ.π.


– Ποιοι είναι οι δικαιούχοι: Δικαιούχοι του προγράμματος είναι συνολικά 5.520 άνεργοι ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου, ηλικίας μέχρι 50 ετών, εκ των οποίων ποσοστό τουλάχιστον 60% πρέπει να είναι γυναίκες.


– Ποιες επιχειρήσεις εντάσσονται: Στο πρόγραμμα εντάσσονται ιδιωτικές επιχειρήσεις που απασχολούν από 0-3 άτομα προσωπικό, καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις που απασχολούν 0-3 άτομα ανά κατάστημα. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις δεν πρέπει να έχουν μείωση προσωπικού -λόγω καταγγελίας σύμβασης ή λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου- χωρίς να το αντικαταστήσουν, κατά το χρονικό διάστημα των έξι μηνών που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα και μέχρι την ένταξή τους σε αυτό.


Κάθε επιχείρηση, μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για ένα μόνο άτομο και μέχρι τρία καταστήματα, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί στις επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό.


– Ποιες είναι οι προδιαγραφές της επιδότησης: Η διάρκεια του προγράμματος επιδότησης της μερικής απασχόλησης ορίζεται στους 24 μήνες, χωρίς επιπλέον δέσμευση του εργοδότη.


Σημειώνεται ότι οι έξι πρώτοι μήνες απασχόλησης αφορούν στην εργασιακή προσαρμογή και εξοικείωση των ανέργων με το εργασιακό περιβάλλον και ως εκ τούτου έχουν αυξημένη επιδότηση, σε ύψος μάλιστα που καλύπτει ουσιαστικά το σύνολο του κόστους για κάθε εργαζόμενο.


Αναλυτικά, το ύψος της επιδότησης για κάθε ημέρα μερικής απασχόλησης ανέρχεται:


– Για τους έξι πρώτους μήνες του προγράμματος, στα 23 ευρώ ημερησίως.


– Για τους υπόλοιπους 18 μήνες στα 8 ευρώ ημερησίως. Στην περίπτωση που προβλέπεται αύξηση στην αμοιβή του εργαζομένου κατά 25% σύμφωνα με την προβλεπόμενη στις συλλογικές ή κλαδικές συμβάσεις, το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 10,50 ευρώ ημερησίως.


Σημειώνεται ότι και για τους 24 μήνες, ο άνεργος προσλαμβάνεται από την επιχείρηση με σχέση εργασίας με πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών δικαιωμάτων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και αμείβεται τουλάχιστον σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις οικείες συλλογικές ή κλαδικές συμβάσεις.


Επιπλέον, το πρόγραμμα επεκτείνεται και σε άλλες πολύ μικρές επιχειρήσεις, πλην των εμπορικών καταστημάτων, που απασχολούν έως 3 άτομα προσωπικό, ικανοποιώντας σχετικό αίτημα της ΓΣΕΒΕΕ.

 

Πηγή: Ναυτεμπορική