Αρχική Νέα Τοπικά Αγονες γραμμές: Για μία ακόμη χρονιά παραμένουν στην ίδια ρότα

Αγονες γραμμές: Για μία ακόμη χρονιά παραμένουν στην ίδια ρότα

12

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ πλήρως όσοι εκτιμούσαν ότι και φέτος δεν θα άλλαζε στην πράξη τίποτα σχεδόν στο καθεστώς των αγόνων γραμμών. Η πρώτη φάση των διαγωνισμών που αφορούν τις άγονες γραμμές του υπουργείου Εμπορικής ναυτιλίας ολοκληρώθηκε με την κατάθεση των προσφορών από την πλευρά των ενδιαφερόμενων ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων την προηγούμενη Δευτέρα και μέχρι την Παρασκευή αναμένεται η επιτροπή να συντάξει το πρακτικό μετά και τις ενστάσεις που τυχόν θα ασκηθούν.


Από τις >μέχρι στιγμής πληροφορίες επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις ακτοπλοϊκών παραγόντων που η «Ν» είχε δημοσιεύσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου ότι δεν θα εκδηλωθεί κανένα ενδιαφέρον για σύμβαση 12ετούς διάρκειας.


Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες μόνο ο εφοπλιστής, Φώτης Μανούσος, κατέθεσε προσφορά στην «κατηγορία 2» που αφορά σύμβαση 30 μηνών και στη συνέχεια επέκταση μέχρι τα 12 χρόνια εφόσον στο μεταξύ δρομολογήσει νεώτερο πλοίο.


Οπως είναι γνωστό το νέο καθεστώς σε ό,τι αφορά τις γραμμές αρμοδιότητας του ΥΕΝ προβλέπει τρεις κατηγορίες πλοίων


Στην «κατηγορία 1» ανήκουν τα πλοία που έχουν ηλικία μέχρι και οκτώ έτη και ταχύτητα δοκιμών τουλάχιστον 25 κόμβους. Για τα πλοία αυτά μπορεί να συναφθεί σύμβαση για 12 έτη. Για την καλή εκτέλεση αυτής καθορίσθηκε εγγύηση που ανέρχεται στο 10% επί της συμβατικής αξίας του κάθε έτους της δρομολογιακής γραμμής.


Στην «κατηγορία 2» ανήκουν πλοία που δεν πληρούν τις απαιτήσεις ηλικίας και ταχύτητας της «κατηγορίας 1». Για τα πλοία αυτά μπορεί να συναφθεί σύμβαση μέχρι 30 μήνες, εφόσον για το διάστημα αυτό πληρούνται οι απαιτήσεις ηλικίας της ισχύουσας νομοθεσίας και δηλώνεται ότι εντός 30 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης το εν λόγω πλοίο θα αντικατασταθεί από πλοίο ηλικίας, ταχύτητας και λοιπών χαρακτηριστικών όπως στην παραπάνω «Κατηγορία 1».


Τέλος, στην κατηγορία 3 περιλαμβάνει κάθε πλοίο που δεν ανήκει σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες 1 και 2. Για τα πλοία αυτά μπορεί να συναφθεί σύμβαση για ένα έτος, η οποία μπορεί σε ειδικές περιπτώσεις να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι τεσσάρων μηνών. Με την κατηγορία αυτή διατηρείται το ισχύον μέχρι σήμερα καθεστώς (μονοετείς συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας).


Η πολιτική ηγεσία του ΥΕΝ προχώρησε στη συγκεκριμένη ρύθμιση όμως ήταν φανερό από την αρχή ότι πολύ δύσκολα θα υπήρχε αλλαγή του σκηνικού τη φετινή χρονιά.


Με δεδομένη τη σημερινή κατάσταση του ακτοπλοϊκού στόλου, (πολλά πλοία μεγάλης ηλικίας) η οποία είναι αποτέλεσμα και της ασκούμενης μέχρι σήμερα πολιτικής από πλευράς πολιτείας τα τελευταία 20 χρόνια, όπως εκτίμησε πρόσφατα και σχετική μελέτη της Alpha Bank [ACBr.AT]  τα πλοία που μπορούν να περιληφθούν στην πρώτη κατηγορία είναι ελάχιστα, μόλις τέσσερα τον αριθμό, και βέβαια σε καμία περίπτωση με το προβλεπόμενο μίσθωμα αλλά και τους όρους που περιλαμβάνει η προκήρυξη δεν θα τα διέθεταν οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις για δώδεκα χρόνια στην «υπηρεσία του ΥΕΝ».


Οι όροι της προκήρυξης είναι ετεροβαρείς και επαχθείς για τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις επισημαίνουν στελέχη της αγοράς εστιάζοντας κυρίως στο γεγονός ότι δεν προβλέπει αναπροσαρμογές στα ναύλα τα οποία καθορίζονται από το ΥΕΝ, ότι δεν δεσμεύεται σε ό,τι αφορά τις εκπτώσεις που υποχρεούνται να χορηγούν οι εταιρείες σε ειδικές κατηγορίες επιβατών, καθώς επίσης και στις ποινικές ευθύνες τις οποίες προβλέπει σε περίπτωση που μία επιχείρηση για διάφορους λόγους ζητήσει να «σπάσει» τη σύμβαση. Η 12ετία είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να δεσμευθεί ένα πλοίο με τον τρόπο αυτό σχολίαζε ανώτατο στέλεχος ακτοπλοϊκής επιχείρησης.


Παράλληλα και το μίσθωμα κρίνεται στην καλύτερη περίπτωση οριακό προκειμένου ένα πλοίο να έχει ικανοποιητική κερδοφορία. Ισως η «κατηγορία 2» μπορούσε να αποτελούσε μία διέξοδο στην περίπτωση όμως που το μίσθωμα θα ήταν υψηλότερο προκειμένου να το αξιοποιήσει ο πλοιοκτήτης για να συνεργασθεί με μία τράπεζα για την αγορά νέου πλοίου.


Οταν όμως το μίσθωμα αποτελεί μόλις το 10-15% των ακαθάριστων εσόδων του πλοίου είναι ένα ερώτημα εάν μπορεί να αξιοποιηθεί σε μία δανειακή σύμβαση σχολίαζε στέλεχος ακτοπλοϊκής εταιρείας στη «Ν».


Χαρακτηριστική από την άποψη αυτή είναι και η αναφορά της μελέτης της Alpha Bank η οποία σημείωνε ότι «η παραχώρηση της εξυπηρετήσεως των γραμμών αυτών (σ.σ. αγόνων γραμμών) θα πρέπει να πραγματοποιείται με τη διενέργεια διαφανών δημοπρασιών μεταξύ των ενδιαφερομένων ακτοπλοϊκών εταιρειών, ενώ οι τιμές που προσδιορίζονται θα πρέπει να εξασφαλίζουν την κερδοφορία της εταιρείας και τη δυνατότητά της να ανανεώνει το στόλο της με την πραγματοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων».


Ωστόσο το ΥΕΝ προχώρησε στη θεσμοθέτηση της 12ετούς σύμβασης χωρίς να πραγματοποιηθεί μία τεχνικοοικονομική μελέτη για το αναγκαίο ύψος μισθώματος, όπως επισήμαναν ακτοπλοϊκοί κύκλοι.


Πάντως, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας και αφού εντοπισθούν τα κενά που υπάρχουν στις γραμμές το ΥΕΝ θα πρέπει να επανεξετάσει ορισμένους όρους της προκήρυξης εκτίμησαν στη «Ν» ακτοπλοϊκοί κύκλοι.


Γενικές συνελεύσεις


Στο μεταξύ νέα επαναληπτική γενική συνέλευση για τις 5 Νοεμβρίου αποφάσισε χθες το διοικητικό συμβούλιο της ΑΝΕΚ με την αναμενόμενη μη επίτευξη απαρτίας στη χθεσινή Α’ επαναληπτική συνέλευση των μετόχων που είχε θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.


Λίγο νωρίτερα στις 30 Οκτωβρίου θα γίνει η Β’ επαναληπτική γενική συνέλευση της ΝΕΛ η οποία και αυτή καλείται να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Πηγή: Ναυτεμπορική, 19/10/2006