Αρχική Νέα Τοπικά 15η Συνεδρίαση Νομαρχιακού Συμβουλίου

15η Συνεδρίαση Νομαρχιακού Συμβουλίου

15

Σήμερα ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 θα γίνει η 15η δημόσια συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χίου για το έτος 2006, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου «ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΥΡΝΟΥΣ», του Διοικητηρίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου. Τα θέματα που θα εξεταστούν είναι τα εξής:

 

1. 7η Τροποποίηση προϋπολογισμού της Ν.Α. Χίου, οικονομικού έτους 2006. (Εισηγήτρια: κ. Δημ. Κάργα, Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Ν.Α Χίου)

2. Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε του έργου «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής στη θέση Σαγιάκωβο Καρυών Δήμου Ομηρούπολης Νομού Χίου». (Εισηγητής: κ. Γ. Στεφανίδης, Προϊστ/νος Δ/νσης Επιχ. Ανάπτυξης Ν.Α. Χίου)


3. Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε του έργου «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Σιδερούντα Δήμου Ομηρούπολης Νομού Χίου». (Εισηγητής: κ. Γ. Στεφανίδης, Προϊστ/νος Δ/νσης Επιχ. Ανάπτυξης Ν.Α. Χίου)


4. Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε του έργου: «Υφιστάμενα έργα στην περιοχή του Ναυτικού Ομίλου Χίου» (Εισηγητής: κ. Γ. Στεφανίδης, Προϊστ/νος Δ/νσης Επιχ. Ανάπτυξης Ν.Α. Χίου)


5. Έγκριση Προγράμματος Έργων και Εργασιών Δημόσιας Δασοπονίας, έτους 2006. (Εισηγητής: κ. Κ. Μπέλλας, Προϊστ/νος Δ/νσης Δασών Χίου)


6. Έγκριση Προγράμματος Έργων και Εργασιών μη Δημόσιας Δασοπονίας, έτους 2006. (Εισηγητής: κ. Κ. Μπέλλας, Προϊστ/νος Δ/νσης Δασών Χίου)


7. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με τρίμηνη σύμβαση από τη Ν.Α. Χίου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. (Εισηγητής: κ. Π. Στεφάνου, Αντινομάρχης Χίου)


8. Προέγκριση ένταξης έργων και αλλαγές οικονομικών στοιχείων ενταγμένων έργων στο ΠΔΕ ΚΑΠ & Συνεισφορές 2006/ΤΡ1. (Εισηγητής: κ. Δημ. Βούκουνας, Προϊστ/νος Δ/νσης Σχεδ. & Προγρ/μου Ν.Α. Χίου)


9. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου, του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας και του Δήμου Ιωνίας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Επισήμανση- Συλλογή- Παραγωγή αυτοφυούς φυτικού υλικού του Αιγαίου». (Εισηγητής: κ. Δημ. Βούκουνας, Προϊστ/νος Δ/νσης Σχεδ. & Προγρ/μου Ν.Α. Χίου)


10. Έγκριση αγοράς κινητού εξοπλισμού των παραδοσιακών σκαφών «Αγ. Δημήτριος» και «Ευτυχία». (Εισηγητής: κ. Δημ. Βούκουνας, Προϊστ/νος Δ/νσης Σχεδ. & Προγρ/μου Ν.Α. Χίου)


11. Έγκριση ένταξης Δράσεων από το ενταγμένο στο ΠΔΕ ΚΑΠ & Συνεισφορές 2006 έργο με τίτλο «Συνέδρια – Εκδόσεις – Τουριστική Προβολή της Χίου». (Εισηγητής: κ. Δημ. Βούκουνας, Προϊστ/νος Δ/νσης Σχεδ. & Προγρ/μου Ν.Α. Χίου)


12. Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων οικονομικού έτους 2006 του Ν.Π.Δ.Δ. της Ν.Α. Χίου «Ν.Α.Ο.Χ.». (Εισηγητής: κ. Α. Ποδιάς, Νομ. Σύμβουλος)


13. Εκτός έδρας μετακινήσεις για εκτέλεση υπηρεσίας.


Ο φάκελος με τις εισηγήσεις των θεμάτων βρίσκεται στο Γραφείο Γραμματείας του Νομαρχιακού Συμβουλίου και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου. (Πολυτεχνείου 1, Χίος – τηλ. 2271 0 44847).