Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ: Η χρήση κινητού τηλεφώνου από παιδιά στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ: Η χρήση κινητού τηλεφώνου από παιδιά στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

6

Η χρήση κινητού τηλεφώνου από παιδιά ηλικίας 8 έως 12 χρόνων, στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


Σύμφωνα με πρόσφατες στατιστικές, το 25% των παιδιών ηλικίας 8 έως 9 ετών χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο, ενώ το ποσοστό αυτό φτάνει μέχρι και στο 75% για τα παιδιά ηλικίας έως 12 ετών. Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, λαμβάνοντας υπόψη ότι το κινητό ενέχει αδιευκρίνιστους κινδύνους λόγω της ακτινοβολίας που εκπέμπει και παράλληλα ευθύνεται για υψηλούς λογαριασμούς χρεώσεων, παρενοχλήσεις, καταχρήσεις όπως λήψη μηνυμάτων, φωτογραφιών και video από παιδιά, με σκοπό να εκβιάσουν ή να εκφοβίσουν τους συνομηλίκους τους. Οι ανησυχίες για τη χρήση κινητών τηλεφώνων από παιδιά αφορά τόσο τους γονείς καταναλωτές, όσο και ομάδες συμφερόντων, καθώς και τις βιομηχανίες κινητών τηλεφώνων.


Με δεδομένα τα παραπάνω στοιχεία, ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ., Μανώλης Μαυρομμάτης, κατέθεσε ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την οποία ζήτησε να πληροφορηθεί: “εάν προτίθεται η Επιτροπή να λάβει άμεσα μέτρα προστασίας του καταναλωτή προκειμένου να μη γίνεται αλόγιστη χρήση των κινητών τηλεφώνων από παιδιά. Επίσης, εάν προτίθεται η Επιτροπή να συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα με τους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως ομάδες καταναλωτών, βιομηχανίες κινητών, γκρουπ συμφερόντων, προκειμένου να προταθούν λύσεις και δράσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο”.


Η χρήση κινητών τηλεφώνων στην Ευρώπη παρατηρείται σήμερα ολοένα και περισσότερο σε παιδιά ηλικίας 8 έως 18 ετών. Στην απάντησή της η Επιτροπή τόνισε ότι: “Σύμφωνα με την οδηγία 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (Ρ&TTE), τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά και τίθενται σε λειτουργία είναι ασφαλή και δεν επηρεάζουν την υγεία του χρήστη ή οιουδήποτε άλλου προσώπου”.


Με δεδομένο τις πιθανές επιπτώσεις της χρήσης κινητών τηλεφώνων στην ανθρώπινη υγεία, ιδιαίτερα δε σε παιδιά και νέους εφηβικής ηλικίας, ο αρμόδιος Επίτροπος για την Υγεία και την Προστασία των Καταναλωτών, Μάρκος Κυπριανού, συμπλήρωσε: “Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή έδωσε την εντολή να εκπονηθούν πρότυπα ασφαλείας τα οποία θα αναγνωριστούν σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία με στόχο να εξασφαλιστεί ότι το κοινό δεν εκτίθεται πέραν από τα όρια της σύστασης του Συμβουλίου περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να διεξάγουν έρευνα στην αγορά τους για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση προς την οδηγία”.