Αρχική Νέα Τοπικά Δημοπρατήσεις έργων από την Περιφέρεια

Δημοπρατήσεις έργων από την Περιφέρεια

8

 Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου  Αιγαίου, κ. Σέργιου Τσίφτη, προεγκρίθηκαν οι ακόλουθες  δημοπρατήσεις: 


> του ενταγμένου στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου έργου με τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Σχολείου Όρμου»,  Δήμου Καρλοβασίων Νομού Σάμου προϋπολογισμού 48.000 ευρώ.  Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Καρλοβασίων.


 > του Υποέργου με τίτλο «Διαμόρφωση Χώρων και Εξοπλισμός Γηροκομείου», Δήμου Μύρινας, προϋπολογισμού 89.000 ευρώ, της ομώνυμης ενταγμένης στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου Πράξης, με Φορέα Υλοποίησης την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου.


Με άλλη απόφαση του Γενικού Γραμματέα προεγκρίθηκε η υπογραφή σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 29.837 ευρώ, της Πράξης «Κατάρτιση (1) Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για την αντιμετώπιση της Ανεργίας στον Αστικό Χώρο του Νομού Χίου – Υποέργο: « Κατάρτιση Στελεχών Οικιακής Οικονομίας», με Φορέα υλοποίησης το Δήμο Καμποχώρων.


Τέλος με άλλη απόφαση του κ. Τσίφτη, εντάχθηκε στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, ακόμη 1 Δομή του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με τίτλο: «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΜΙΓΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ   ΔΗΜΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ (1)»,  με συνολικό προϋπολογισμό 133.800 ευρώ.