Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ: συζήτηση για τα τοξικά απόβλητα και την ποινική προστασία του περιβάλλοντος

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ: συζήτηση για τα τοξικά απόβλητα και την ποινική προστασία του περιβάλλοντος

6

Παρέμβαση της Ευρωβουλευτού του ΠΑΣΟΚ κ. Ευαγγελίας Τζαμπάζη στην Ολομέλεια του Στρασβούργου στην συζήτηση για τα τοξικά απόβλητα και την ποινική προστασία του περιβάλλοντος


Η Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Ευαγγελία Τζαμπάζη συμμετείχε στη συζήτηση για τα τοξικά απόβλητα και τις καταστρεπτικές συνέπειες των εν λόγω πρακτικών στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, η οποία διεξήχθη κατά την διάρκεια της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.
Η Ευρωβουλευτής κ. Τζαμπάζη τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει:
* να διαφυλάξει και να ισχυροποιήσει τη Συνθήκη της Βασιλείας για τη μεταφορά τοξικών αποβλήτων κυρίως δια θαλάσσης
* να προχωρήσει στην ποινικοποίηση των παράνομων πρακτικών σχετικά με τη διακίνηση τους
* να αποτρέψει τις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από τη μεταφορά οικονομικών δραστηριοτήτων που παράγουν ρύπανση από τοξικές ουσίες στην Αφρική
* να ενισχύσει την ενημέρωση του κοινού και την εσωτερική συνεννόηση και ενημέρωση μεταξύ των υπηρεσιών
* να προχωρήσει στη λειτουργία ενός μητρώου ποιοτικής και ποσοτικής καταγραφής των δεδομένων και των ποσοτήτων των αποβλήτων, που διακινούνται και παράγονται.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας της κ. Ευαγγελίας Τζαμπάζη:
«Θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου προς τον Επίτροπο κ. Δήμα για την απόφασή του να προχωρήσει στην ενίσχυση του κοινοτικού δικαίου, αναφορικά με τη μεταφορά τοξικών αποβλήτων.
Πρόκειται για ένα εμπόριο με αυξανόμενες διαστάσεις ιδιαίτερα επικερδές, που έχει πολλά κοινά στοιχεία με το διεθνές ναρκοεμπόριο.
Διαπιστώνουμε με ανησυχία, ότι παραβιάζεται η συνθήκη της Βασιλείας τουλάχιστον δέκα φορές το χρόνο, οδηγώντας τοξικά απόβλητα σε χώρες της Αφρικής που είναι το θέμα μας σήμερα, αλλά και στις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, όπου υπάρχει μια χαλαρότητα εφαρμογής δικαίου σε αυτά τα ζητήματα.
Ταυτόχρονα βλέπουμε, ότι οι δυτικές οικονομίες αντί να ωθούν τις υπό ανάπτυξιν χώρες σε καθαρές περιβαλλοντικά μεθόδους παραγωγής, προτρέπουν και στηρίζουν οικονομικά την ανάπτυξη βιομηχανιών ιδιαίτερα τοξικών στις χώρες αυτές. Πρόκειται για μια κατ΄εξοχήν παραβίαση του Περιβαλλοντικού Δικαίου σε διεθνές επίπεδο.
Το πρόσφατο συμβάν του Probo Koala, αφύπνισε συνειδήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση,  τόσο σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών όσο και στο επίπεδο του ευρωπαϊκού Τύπου.
Οφείλει όμως η Ένωση, διαφυλάσσοντας τη Συνθήκη της Βασιλείας, να προχωρήσει στην ποινικοποίηση των παράνομων πρακτικών σχετικά με τη διακίνηση των τοξικών αποβλήτων.
Ταυτόχρονα ζητάμε από την Ευρωπαϊκή  Επιτροπή να επιστήσει την προσοχή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Λιμένων (ESPO- European Sea Ports Organisation) για απαρέγκλιτη εφαρμογή των κανονισμών που διέπουν  τη μεταφορά τοξικών αποβλήτων από τα μέλη του.
Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα η ανάγκη για την ενημέρωση του κοινού αλλά ακόμη πιο έντονα θα πρέπει να επιβληθεί η εσωτερική συνεννόηση και ενημέρωση μεταξύ των υπηρεσιών. Είναι ταυτόχρονα επιτακτική ανάγκη η λειτουργία μητρώου ποιοτικής και ποσοτικής καταγραφής των δεδομένων και των ποσοτήτων των αποβλήτων που διακινούνται και παράγονται.
Παράλληλα πρέπει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα, ούτως ώστε να αποτραπεί η τάση εξειδίκευσης των οικονομιών της Αφρικής σε κλάδους βιομηχανικής διαχείρισης διαφόρων τοξικών ουσιών».