Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ: έκθετη αφήνει η Ε.Ε. την Ελληνική Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των...

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ: έκθετη αφήνει η Ε.Ε. την Ελληνική Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών του Αυγούστου

6

 Σε χθεσινή απάντησή της σε γραπτή Ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Σταύρου Λαμπρινίδη, με αφορμή τις πυρκαγιές που ξέσπασαν στην Ελλάδα τον περασμένο Αύγουστο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκάλυψε επισήμως ότι, με δική της πρωτοβουλία, από τις 21 Αυγούστου και για σειρά ημερών, πρότεινε επανειλημμένα στην Ελλάδα, αλλά η ελληνική κυβέρνηση επανειλημμένα αρνήθηκε, την αποστολή ευρωπαϊκής βοήθειας πολιτικής προστασίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη στιγμή που ο μισός πυροσβεστικός στόλος της χώρας ήταν καθηλωμένος στο έδαφος και οι φωτιές ήταν ανεξέλεγκτες.


Στην απάντησή του, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Στ. Δήμας αποκαλύπτει επίσης ότι, δύο ολόκληρους μήνες μετά τις πυρκαγιές, και 2 μόλις βδομάδες πριν τη λήξη της σχετικής προθεσμίας για αποζημιώσεις, η Ελληνική κυβέρνηση δεν έχει ακόμα υποβάλει τη σχετική αίτηση για την αποκατάσταση των ζημιών  από το Κοινοτικό Ταμείο Αλληλεγγύης.


Ιδιαίτερα για το παραπάνω σημείο, ο κ. Λαμπρινίδης δήλωσε: “Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε σχετικό του Ψήφισμα της 7ης Σεπτεμβρίου 2006, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δείξει ευελιξία στην κινητοποίηση του Ταμείου Αλλύλεγγης για την αποζημίωση ελληνικών και άλλων πυρκαγιών. Είναι πρωτοφανές ότι η ελληνική κυβέρνηση, όχι μόνο δεν πάλεψε για να εξασφαλίσει την ευελιξία την οποία απαίτησε το Κοινοβούλιο, αλλά δεν έχει καν καταθέσει αίτημα για αποζημίωση και κινδυνεύει πλέον να χάσει τις προθεσμίες. Έστω και αυτήν την ύστατη ώρα, ας σοβαρευτεί, ας κινητοποιηθεί και ας το πράξει”. Το πλήρες κείμενο της απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ερώτηση του κ. Λαμπρινίδη έχει ως εξής:


“Ο κοινοτικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας δημιουργήθηκε το 2001 για να υποστηρίξει και να διευκολύνει την κινητοποίηση και τον συντονισμό επιχειρήσεων παροχής βοήθειας πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Το κέντρο παρακολούθησης και πληροφοριών (ΚΠΠ) ενεργεί ως κεντρικός κόμβος σε ένα δίκτυο που συνδέει τις εθνικές αρχές πολιτικής προστασίας όλων των κρατών μελών και πέντε επιπλέον χωρών που συμμετέχουν στο μηχανισμό.


Η Ελλάδα αποτελεί πλήρες αυτοτελές μέλος του κοινοτικού μηχανισμού. Συμμετέχει ενεργά στις συναντήσεις της επιτροπής του μηχανισμού και έχει αποστείλει βοήθεια σε κράτη μέλη και τρίτες χώρες μέσω του εν λόγω μηχανισμού. Η χώρα υποστηρίζει ιδιαίτερα τη συνεργασία στο πλαίσιο του μηχανισμού.


Κατά τη διάρκεια του 2006 αναφέρθηκαν μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Οι ισπανικές αρχές ήταν οι μόνες που ζήτησαν την βοήθεια του μηχανισμού.


Μόλις πληροφορήθηκε τις δασικές πυρκαγιές στην Χαλκιδική στις 21 Αυγούστου 2006, το ΚΠΠ επικοινώνησε αμέσως τηλεφωνικά με το ελληνικό σημείο επαφής (το κέντρο επιχειρήσεων της ελληνικής υπηρεσίας πολιτικής προστασίας). Η Ελλάδα έδωσε πληροφορίες για την κατάσταση, για την επέμβασή της και για την πιθανή εξέλιξη της έκτακτης ανάγκης. Η Ελλάδα επιβεβαίωσε ότι δεν χρειαζόταν ευρωπαϊκή βοήθεια για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Την επομένη, στις 22 Αυγούστου 2006, το ΚΠΠ έστειλε νέο μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ζητώντας επικαιροποιημένη πληροφόρηση και επιβεβαιώνοντας την διαθεσιμότητα του ΚΠΠ για βοήθεια, εφόσον χρειαζόταν. Κατά τις επόμενες ημέρες οι επαφές συνεχίστηκαν και οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν ξανά πως δεν χρειαζόταν να αποσταλεί ευρωπαϊκή βοήθεια πολιτικής προστασίας.


Πρέπει να τονιστεί πως η απόφαση για την υποβολή, ή όχι, αιτήματος παροχής βοήθειας μέσω του μηχανισμού λαμβάνεται από τις αρμόδιες αρχές της πληγείσας χώρας, βάσει της δικής τους εκτίμησης της κατάστασης και των διαθέσιμων εθνικών δυνατοτήτων επέμβασης για τη διαχείριση των συνεπειών της καταστροφής.


Η Επιτροπή δεν γνωρίζει να προσφέρθηκε υποστήριξη στην Ελλάδα από άλλα σημεία επαφής.


Το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ μπορεί να κινητοποιηθεί μόνον αν πληρούνται πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Για να δικαιούται βοήθειας, το εκτιμώμενο συνολικό κόστος των άμεσων ζημιών πρέπει να ξεπερνά τα 3 δισ. ευρώ σε τιμές του 2002 ή το 0,6% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος του υπόψη κράτους, οποιοδήποτε από τα δύο είναι μικρότερο. Συνεπώς το όριο που ισχύει για την Ελλάδα το 2006 είναι 1.004,137 εκατομμύρια ευρώ.


Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να κινητοποιήσει το Ταμείο με δική της πρωτοβουλία. Προς τούτο, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος πρέπει να υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή εντός 10 εβδομάδων από την ημερομηνία των πρώτων ζημιών. Κατά τη στιγμή της σύνταξης της παρούσας δεν είχε παραληφθεί τέτοια αίτηση προερχόμενη από την Ελληνική Κυβέρνηση.


Η οικονομική βοήθεια από το Ταμείο Αλληλεγγύης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης, που πραγματοποιούν οι εθνικές αρχές, όπως η προσωρινή επιδιόρθωση ζωτικών υποδομών, η εξασφάλιση προσωρινών καταλυμάτων ή η χρηματοδότηση υπηρεσιών διάσωσης. Το Ταμείο δεν μπορεί να αποζημιώσει ιδιωτικές απώλειες στον τομέα της γεωργίας ή της δασοκομίας.


Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ – ταμείο αγροτικής ανάπτυξης) και ιδίως στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος για την αγροτική ανάπτυξη, υπάρχει η δυνατότητα, στο πλαίσιο του μέτρου 6.5, να καλυφθούν ζημίες στον γεωργικό τομέα. Οι εν λόγω αποζημιώσεις μπορούν να καλύψουν απώλειες του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, δίκτυα άρδευσης, ζημίες σε θερμοκήπια, μηχανές, κτήρια κ.λπ.”.