Αρχική Νέα Τοπικά Περιφέρεια: πιστώσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Περιφέρεια: πιστώσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

11

 Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, εγκρίθηκαν πιστώσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για τα παρακάτω έργα:


ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ-  ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ-   ΠΟΣΟ  (ΣΕ ΕΥΡΩ)


ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
68.479,75

ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΡΙΝΑΣ, Ν.Α. ΛΕΣΒΟΥ
481.000,00

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ, Ν.Α. ΣΑΜΟΥ
100.472,30

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤ. ΚΑΤΑΣΚ. ΕΠΙΧ. ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΔΡΟΥ
37.400,00

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΔΡΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤ. ΚΑΤΑΣΚ. ΕΠΙΧ. ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΔΡΟΥ
37.500,00

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ (ΕΤΑΧ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΙΩΝΙΑΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ “ΕΤΑΧ ΑΕ”
36.000,00

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ (ΕΤΑΧ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ “ΕΤΑΧ ΑΕ”
36.000,00

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ (ΕΤΑΧ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ “ΕΤΑΧ ΑΕ”
36.000,00

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΨΑΡΩΝ, Ν.Α. ΧΙΟΥ
132.950,00

ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, Ν.Α. ΛΕΣΒΟΥ
62.715,00

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΣΑΡΑΠΙΟ” – Ε.Α.Π. 2003», Ν.Α. ΧΙΟΥ
8.064,51

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΑΣ», ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΣ
3.700,00
                                              ΣΥΝΟΛΟ: 1.040.281,56