Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Ανακοίνωση εξεταστικού κέντρου για το Κρατικό πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Ανακοίνωση εξεταστικού κέντρου για το Κρατικό πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

6

Οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας θα διεξαχθούν στο 3ο Γενικό Λύκειο Χίου στο Βαρβάσι στις 18 & 19 Νοεμβρίου 2006.