Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Πρόγραμμα εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας στα Αγγλικά

Πρόγραμμα εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας στα Αγγλικά

14

ΣΑΒΒΑΤΟ, 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΑΓΓΛΙΚΑ Β2 «καλή γνώση»


ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7.30 το πρωί.


8.00-9.30  Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»
10.00-11.30 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»
12.00-12.30 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»


ΑΓΓΛΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»


ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.
  
ΚΥΡΙΑΚΗ, 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006


ΑΓΓΛΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»


ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7.30 το πρωί.


8.00-9.30  Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»
10.00-11.30  Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»
12.00-12.30  Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»


ΑΓΓΛΙΚΑ Β2 «καλή γνώση»

 

ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.