Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Πρόγραμμα εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας στα Γερμανικά

Πρόγραμμα εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας στα Γερμανικά

8

ΣΑΒΒΑΤΟ, 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006


ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β2 «καλή γνώση»


ΑΠΟΓΕΥΜΑ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων το αργότερο στις 13.30 μ.μ. 

14.00-15.30  Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»
16.00-17.30  Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»
18.00-18.30  Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»


ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»

 

ΠΡΩΙ: Προφορικές εξετάσεις

Έναρξη : 10.00  Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.


ΚΥΡΙΑΚΗ, 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006


ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»


ΑΠΟΓΕΥΜΑ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων το αργότερο στις 13.30 μ.μ. 


14.00-15.30  Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»
16.00-17.30  Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»
18.00-18.30  Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»


ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β2 «καλή γνώση»


ΠΡΩΙ: Προφορικές εξετάσεις

Έναρξη : 10.00  Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.