Αρχική Νέα Τοπικά Ολοκλήρωση τηλεματικού κέντρου Οινουσσών- Δημοπρασία για εξοπλισμό

Ολοκλήρωση τηλεματικού κέντρου Οινουσσών- Δημοπρασία για εξοπλισμό

8

   
     Το έργο «Επισκευή του κτιρίου πρώην Καρποδίνη» προϋπολογισμού: 248.600 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου ολοκλήρωσε ο Δήμος Οινουσσών.
     Το κτίριο πρόκειται να στεγάσει το Τηλεματικό Κέντρο Οινουσσών-Ναυτιλιακό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης, το οποίο θα υποστηρίζει τις υπηρεσίες ναυτικής εκπαίδευσης που προσφέρονται στις Οινούσσες. Επίσης, θα φιλοξενεί κλασσική και ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις. 
     Για τον απαιτούμενο υλικοτεχνικό εξοπλισμό του Τηλεματικού Κέντρου Οινουσσών στις 16 Νοεμβρίου, ώρα: 12.00, θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Οινουσσών η δημοπρασία του υποέργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακής υποδομής – συστημάτων τηλεκπαίδευσης και λοιπών συστημάτων πληροφορικής» προϋπολογισμού: 465.000ευρώ, που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2000-2006.