Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Αναγνώριση μεταπτυχιακών σπουδών των αποφοίτων ΑΕΝ, επαναφέρει το θέμα η Ελπίδα Τσουρή

Αναγνώριση μεταπτυχιακών σπουδών των αποφοίτων ΑΕΝ, επαναφέρει το θέμα η Ελπίδα Τσουρή

6


Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Προς
Την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
και Τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας

Θέμα: Αναγνώριση μεταπτυχιακών σπουδών των αποφοίτων ΑΕΝ (πρώην ΑΔΣΕΝ)

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου “Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις” στην ολομέλεια της Βουλής, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας αναφέρθηκε στην φοίτηση πολλών αποφοίτων των Α.Ε.Ν. σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε διακεκριμένα ιδρύματα του εξωτερικού.
Συγκεκριμένα ανέφερε ότι “Πανεπιστήμιο της Αγγλίας και συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο του Greenwich δέχθηκε απόφοιτο των Aκαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, ο οποίος πήρε το μεταπτυχιακό του τίτλο σε επίπεδο Μάστερ και το Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή όπως λέγεται τώρα, το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αναγνώρισε αυτόν τον τίτλο τον Ιούλιο του 2005 ως μεταπτυχιακό τίτλο”.

Μάλιστα κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής την Πράξη αναγνώρισης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master of Science) του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (Αρ.Πράξης: 16-1030, 4/07/2005) για τον εν λόγω διπλωματούχο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου.


Πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι εκκρεμεί και χρονίζει σημαντικός αριθμός αιτήσεων αναγνώρισης μεταπτυχιακών τίτλων (οι οποίες προηγούνται αλλά και κυρίως έπονται της παραπάνω Πράξης αναγνώρισης) οι οποίοι αποκτήθηκαν από απόφοιτους των Α.Ε.Ν (πρώην ΑΔΣΕΝ) σε αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Αυτά συμβαίνουν λόγω του ότι, στην αρμόδια υπηρεσία, το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, υπάρχει δυστοκία στην  αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων επειδή, ακριβώς, βασίζονται σε δίπλωμα Α.Ε.Ν (πρώην ΑΔΣΕΝ).
 
Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί

1. Στους κατόχους διπλώματος των Α.Ε.Ν  ή Α.Δ.Σ.Ε.Ν.  είναι δυνατή η αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων ή/και περαιτέρω προπτυχιακών σπουδών σε αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν αμέσως μετά τη λήψη του πτυχίου ΑΕΝ;


2. Ποιος είναι ο αριθμός των αποφοίτων Α.Ε.Ν ή ΑΔΣΕΝ, στους οποίους έχει αναγνωριστεί μεταπτυχιακός τίτλος επιπέδου Μάστερ, ο οποίος αποκτήθηκε σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού και ποιος είναι ο αριθμός των σχετικών αιτήσεων αναγνώρισης οι οποίες εκκρεμούν. Παρακαλώ για την κατάθεση των σχετικών στοιχείων. 
 
30.03.2006
Η ερωτώσα βουλευτής


Ελπίδα Τσουρή