Αρχική Νέα Τοπικά Οι Ελληνες εφοπλιστές κατά του ευρωπαϊκού νηολογίου

Οι Ελληνες εφοπλιστές κατά του ευρωπαϊκού νηολογίου

5

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ και ανησυχία δημιουργεί στον ελληνικό εφοπλισμό η προσπάθεια ορισμένων κύκλων των Βρυξελλών να επιβάλουν ένα ευρωπαϊκό νηολόγιο, και μία ευρωπαϊκή ακτοφυλακή. Η πρόθεση αυτή έγινε και πάλι ορατή στη διάρκεια μία συνάντησης ναυτιλιακών φορέων με την Ε.Ε. στη Νορβηγία στις αρχές Οκτωβρίου όπου συζητήθηκε το περιεχόμενο και οι προτάσεις της Πράσινου Βίβλου για μία ναυτιλιακή πολιτική της κοινότητας.


Στη συνάντηση συμμετείχαν πάνω από 300 εκπρόσωποι της ναυτιλιακής βιομηχανίας και από πλευράς Ε.Ε. ο αντιπρόεδρος Gunter Verheugen, ο Επίτροπος Joe Borg και ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης TREN κ. Zoltan Kazatsay.


Μιλώντας στη συγκέντρωση ο αρμόδιος επίτροπος Borg τόνισε την ανάγκη μία σφαιρικής προσέγγισης των θεμάτων που θα λαμβάνει υπόψη της όλα τα στοιχεία και αναφέρθηκε στα διαφορετικά σημεία που περιλαμβάνονται στην Πράσινη Βίβλο όπως ο ενιαίος ευρωπαϊκός θαλάσσιος χώρος, η θέση της Ε.Ε. στους διεθνείς οργανισμούς, η ισορροπία μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και του σεβασμού του περιβάλλοντος, η «πολιτική της Λισαβόνας», τα ναυτιλιακά clusters , η εκπαίδευση και η κατάρτιση, κ.λπ.


Οπως επισημαίνεται στο ενημερωτικό σημείωμα της Ελληνικής Επιτροπής ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου (Committee) από την πλευρά της ναυτιλιακής βιομηχανίας τονίσθηκαν για μία ακόμη φορά:


– Ο παγκόσμιος χαρακτήρας της ναυτιλίας. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στη διατύπωση θέσεων για την ασφάλεια, το περιβάλλον, την απασχόληση την ανταγωνιστικότητά της κ.λπ.


– Η ναυτιλιακή βιομηχανία έχει υψηλές επιδόσεις. Αυτό δεν είναι ευρέως γνωστό και θα πρέπει να προβληθεί για να βελτιωθεί η εικόνα της ναυτιλίας στη κοινή γνώμη.


– Η υψηλή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού είναι απαραίτητη για την επάνδρωση του ναυτιλιακού cluster. Απαιτείται βελτίωση της εκπαίδευσης.


– Η καινοτομία είναι ουσιαστικής σημασίας για την έρευνα και ανάπτυξη του ναυτιλιακού τομέα.


– Η «στρατηγική της Λισαβόνας» αποτελεί το κλειδί για τη μελλοντική ναυτιλιακή πολιτική.


– Επανελήφθησαν οι αναφορές για τη σημασία της σύνδεσης των λιμένων με την ενδοχώρα.


Ταυτόχρονα οι εκπρόσωποι της ναυτιλιακής κοινότητας εξέφρασαν σοβαρούς προβληματισμούς και την ανησυχία τους σε τρία σημεία της Πράσινης Βίβλου.


– στην πρόταση για δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ακτοφυλακής,


– στην πρόταση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ενιαίου θαλάσσιου χώρου,


– και βέβαια στην προοπτική ενός ευρωπαϊκού νηολόγιου.


Ο επίτροπος Borg σημείωσε, πάντως, ότι η Πράσινη Βίβλος είναι προτάσεις και όχι αποφάσεις, γεγονός που χαρακτηρίστηκε ενθαρρυντικό από την πλοιοκτησία η οποία εκτιμά ότι το επόμενο διάστημα προσφέρεται προκειμένου μέσω του διαλόγου να «πείσει» τις Βρυξέλλες για τον προβληματικό για τη ναυτιλία χαρακτήρα των θέσεων αυτών.

 

Πηγή: Ναυτεμπορική, 3/11/2006