Αρχική Νέα Τοπικά ΟΕΕ: Ξεκινάει από σήμερα Δευτέρα η απογραφή δικαιούχων για το πρόγραμμα Κοινωνικού...

ΟΕΕ: Ξεκινάει από σήμερα Δευτέρα η απογραφή δικαιούχων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2007

19

Ξεκινά από σήμερα Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2006, στην περιοχή της Αττικής και τα Περιφερειακά Γραφεία του Οργανισμού Εργατικής Εστίας η απογραφή δικαιούχων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2007, ενώ από την Τρίτη, 14 του μηνός ξεκινά η απογραφή των δικαιούχων και για τη περιοχή της Θεσσαλονίκης.


Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, κ. Σάββας Τσιτουρίδης, και ο Υφυπουργός Απασχόλησης κ. Γεράσιμος Γιακουμάτος, ενέκριναν το πρόγραμμα, το οποίο σύμφωνα με τις οδηγίες τους θα αρχίσει νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, βελτιωμένο, ανανεωμένο, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού καταλυμάτων όλων των κατηγοριών, χωρίς να απαιτείται όριο εισοδήματος για τους δικαιούχους και με μειωμένη οικονομική συμμετοχή.


Σημειώνεται ότι πανελλαδικά θα εκδοθούν 320.000 Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού, συνολικής αξίας 30.000.000 ευρώ.


Δικαιούχοι Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2007 είναι:


Οι Εργαζόμενοι που καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και έχουν πραγματοποιήσει 100 ημέρες εργασίας ή 50 ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας το έτος 2006


Οι εργαζόμενοι στη Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Πειραιά, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 50 ημέρες εργασίας ή επιδοτούμενης ανεργίας το έτος 2006


Οι άγαμες μητέρες με 50 ημέρες εργασίας ή επιδοτούμενης ανεργίας το έτος 2006


Οι συνταξιούχοι που συνταξιοδοτήθηκαν από φορέα στη διάρκεια ασφάλισης του οποίου κατέβαλαν εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας για τουλάχιστον 1500 ημέρες εργασίας


Όσοι έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες εργασίας στον κλάδο ασφάλισης κατά του κινδύνου της ανεργίας σε προηγούμενο της συνταξιοδότησής τους φορέα


Εξαιρούνται όσοι έκαναν αυτασφάλιση προκειμένου να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες ημέρες εργασίας. Γι αυτούς απαιτούνται 4.000 ημέρες εργασίας για κλάδο κατά του κινδύνου της ανεργίας.
`Ατομα με ειδικές ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%


Τα προστατευόμενα μέλη των δικαιούχων (παιδιά) ηλικίας από 5 ετών μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους ή του 24ου εφόσον είναι άνεργα ή του 26ου εφόσον σπουδάζουν σε οποιαδήποτε Δημόσια Σχολή


Οι εργαζόμενοι στον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης


Οι υπάλληλοι των ΕΛ.ΤΑ., μετά την ισχύ της διάταξης του άρθρου 26 του Ν2668/98

Οι υπάλληλοι του Ο.Σ.Ε., μετά την ισχύ της διάταξης του άρθρου 8 του Ν.2671/98

Οι συνταξιούχοι του «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ» όσοι α) συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι και 20/3/88, β) όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από 21/3/88 και μετά, εφόσον δεν υπήχθησαν στην ασφαλιστική κάλυψη του Δημοσίου
Να σημειωθεί ότι οι πολύτεκνοι καθώς και οι τρίτεκνοι δικαιούνται Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού ανεξάρτητα αν έλαβαν την παροχή αυτή το 2006, καθώς επίσης και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον, για την εξυπηρέτηση των οποίων θα χορηγείται Δελτίο Κοινωνικού Τουρισμού και στον συνοδό τους, στην περίπτωση που η αναγκαιότητα συνοδείας προκύπτει από σχετικά παραστατικά (βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, κάρτα συνοδού κ.τ.λ.).


Τα άτομα με ειδικές ανάγκες που δεν καταβάλλουν ή δεν κατέβαλαν εισφορές υπέρ Οργανισμού Εργατικής Εστίας, δικαιούνται ΜΟΝΟ Δελτίο Κοινωνικού Τουρισμού για το συνοδό τους εφόσον προκύπτει αναγκαιότητα, ενώ αυτά που καταβάλλουν ή κατέβαλαν εισφορές δικαιούνται Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού για τα προστατευόμενα μέλη ανά έτος, όπως και οι υπόλοιποι δικαιούχοι του Οργανισμού.


Οι άγαμες μητέρες που καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και τα προστατευόμενα τέκνα τους δικαιούνται Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2007, ανεξάρτητα αν έλαβαν το έτος 2006 με την προϋπόθεση πραγματοποίησης 50 ημερών εργασίας το έτος 2006.


Όσοι λαμβάνουν Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού από τον Ε.Ο.Τ. ή από τον Ο.Γ.Α. δεν δικαιούνται την παροχή από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας.


Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2007 δικαιούνται να λάβουν όσοι εργαζόμενοι ή συνταξιούχοι και τα μέλη των οικογενειών τους δεν έλαβαν το 2006 Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού ή εισιτήρια θερινού εκδρομικού προγράμματος ή εισιτήρια εκδρομής στην Κύπρο.