Αρχική Νέα Τοπικά Καταργείται η υποβολή αντιγράφου ποινικού μητρώου σε διαδικασίες αρμοδιότητας YEN από τις...

Καταργείται η υποβολή αντιγράφου ποινικού μητρώου σε διαδικασίες αρμοδιότητας YEN από τις 1/1/2007

7

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από την 1η Ιανουαρίου 2007 η υποβολή αντιγράφου ποινικού μητρώου, ως δικαιολογητικού σε διαδικασίες αρμοδιότητας υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Ειδικότερα, το ΥΠΕΣΔΔΑ προωθεί με κοινές υπουργικές αποφάσεις την κατάργηση του Ποινικού Μητρώου, αντικαθιστώντας το με υπεύθυνη δήλωση του πολίτη. Ετσι με μία υπεύθυνη δήλωση ο πολίτης βεβαιώνει ο ίδιος τα στοιχεία που του ζητεί η Δημόσια Διοίκηση, προκειμένου να συναλλαχθεί μαζί του. Με αυτόν τον τρόπο, η πολιτεία αναγνωρίζει σε όλους τους πολίτες το τεκμήριο της ειλικρίνειας. Ωστόσο, θα εξακολουθεί να ισχύει σε κάθε περίπτωση ο δειγματοληπτικός έλεγχος του 5% των Υπευθύνων Δηλώσεων που υποβάλλονται από τους πολίτες.


Οι διαδικασίες, για τις οποίες δεν απαιτείται πλέον η υποβολή αντιγράφου ποινικού μητρώου, είναι οι ακόλουθες: Ανανέωση ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας, χορήγηση άδειας καταδυτικού συνεργείου, χορήγηση άδειας ανόδου για εργασία σε πλοία, χορήγηση άδειας δύτη χωρίς εξετάσεις, χορήγηση άδειας μαθητευομένου δύτη, συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας δύτη (ορισμός ημερομηνίας εξετάσεων), συμμετοχή σε εξετάσεις για την απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη λουτρικών εγκαταστάσεων, (ορισμός ημερομηνίας εξετάσεων), απόκτηση διπλώματος φροντιστού, απόκτηση άδειας βοηθού φροντιστού, απόκτησης διπλώματος μηχανικού α’ τάξης Ε.Ν., απόκτηση διπλώματος μηχανικού β’ τάξης Ε.Ν., απόκτηση διπλώματος μηχανικού γ’ τάξης Ε.Ν. (π.δ. 243/98), απόκτηση διπλώματος ηλεκτρολόγου E.N., απόκτηση διπλώματος πρακτικού ηλεκτρολόγου Ε.Ν., απόκτηση πτυχίου κυβερνήτη α’ τάξης Ε.Ν., απόκτηση πτυχίου κυβερνήτη β’ τάξης Ε.Ν., απόκτηση πτυχίου κυβερνήτη γ’ τάξης Ε.Ν., απόκτηση πτυχίου κυβερνήτη τουριστικών θαλαμηγών, απόκτηση πτυχίου κυβερνήτη ρυμουλκών, απόκτηση πτυχίου αρχιμαγείρου Ε.Ν., απόκτηση άδειας μαγείρου α’ τάξης Ε.Ν., απόκτηση άδειας μαγείρου β΄ τάξης Ε.Ν., απόκτηση άδειας μαγείρου γ’ τάξης Ε.Ν., απόκτηση πτυχίου ναύκληρου Ε.Ν., απόκτηση άδειας ναύτου Ε.Ν., απόκτηση πτυχίου μηχανοδηγού α΄ τάξης, απόκτηση πτυχίου μηχανοδηγού β’ τάξης, απόκτηση άδειας χειριστή μηχανής, απόκτηση πτυχίου λιπαντή Ε.Ν., απόκτηση πτυχίου αρχιθερμαστού, απόκτηση άδειας θερμαστού Ε.Ν., απόκτηση διπλώματος προϊσταμένου αρχιθαλαμηπόλου, απόκτηση πτυχίου αρχιθαλαμηπόλου, απόκτηση άδειας θαλαμηπόλου α’ τάξης Ε.Ν.

Πηγή: Ναυτεμπορική, 4/11/006