Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Δέσμη μέτρων ελληνοτουρκικής συνεργασίας

Δέσμη μέτρων ελληνοτουρκικής συνεργασίας

8

Μετά την επίσκεψη του Τούρκου Επιτελάρχη στρατηγού Μπουγιούκανιτ στην ΕλλάδαΟ Γιασάρ Μπουγιούκανιτ κατά την υποδοχή του από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Ναύαρχο Παναγιώτη Χηνοφώτη.


ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ η τετραήμερη επίσκεψη του αρχηγού των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων στρατηγού Γιασάρ Μπουγιούκανιτ στην Ελλάδα, κατόπιν προσκλήσεως του Έλληνα Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Ναυάρχου Παναγιώτη Χηνοφώτη ΠΝ.

Ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ αναφέρει ότι ο σκοπός της προσκλήσεως και της αντίστοιχης επισκέψεως ήταν να γίνει ανταλλαγή απόψεων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και να αναζητηθούν τρόποι για επαύξηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανοήσεως.


Σύμφωνα με την ανακοίνωση κατά τις συνομιλίες διερευνήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:


•   Ανασκόπηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του στρατιωτικού μέρους των ήδη συμφωνημένων Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και στο πλαίσιο αυτό, διερεύνηση των τεχνικών μέτρων μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητάς τους.
•  Βελτίωση των τεχνικών μέτρων για την ασφάλεια των πλόων και των πτήσεων.
•  Δημιουργία Επιτροπής, σε επίπεδο Αρχηγών ΓΕΕΘΑ των Βαλκανικών χωρών, η οποία θα συνέρχεται περιοδικά, με σκοπό την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας και τη συζήτηση στρατιωτικών θεμάτων, κοινού ενδιαφέροντος. Η πρώτη συνάντηση αναμένεται να λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη, στις αρχές του νέου έτους.
•  Δημιουργία μιας Kοινής Διακλαδικής Μονάδος, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, με σκοπό τη συμμετοχή της σε αποστολές υποστηρίξεως ειρήνης.
•  Δημιουργία μιας κοινής χερσαίας δυνάμεως, με σκοπό να συμμετέχει εφόσον απαιτηθεί, στις επιχειρήσεις της Δυνάμεως Αμέσου Επεμβάσεως του ΝΑΤΟ (NRF).
•  Δημιουργία κοινής Διακλαδικής Δύναμης Υποστήριξης ? Μεταφοράς Κοινής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών / Ανθρωπιστικής Βοήθειας, η οποία να δύναται να επιχειρεί σε ευρύ φάσμα αποστολών και περιοχών.
•  Ανταλλαγή επισκέψεων εργασίας των Αρχηγών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών, καθώς και Διοικητών άλλων επιπέδων διοικήσεως.
•  Ανταλλαγή επισκέψεων και ανάπτυξη καλών σχέσεων στο προσωπικό το οποίο υπηρετεί στα ελληνοτουρκικά σύνορα, στη Θράκη.
•  Συνεργασία και αμοιβαία ανταλλαγή προσωπικού, στο πλαίσιο των ανεπτυγμένων ναυτικών μονάδων του ΝΑΤΟ.


Ακόμα, συζητήθηκαν θέματα, όπως περιφερειακές απειλές και ιδιαίτερα το θέμα της παράνομης μετανάστευσης. Επίσης η αμοιβαία εκμετάλλευση των στρατιωτικών εκπαιδευτικών δυνατοτήτων, με σκοπό την εξύψωση του επιπέδου επικοινωνίας και κατανοήσεως εκ μέρους του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των δύο χωρών. Και επιπλέον συζητήθηκαν θέματα περιφερειακής ασφάλειας τα οποία περιλάμβαναν και πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράκ και την Μέση Ανατολή.


Πηγή: Καθημερινή