Αρχική Νέα Τοπικά «Kόκκινη κάρτα» από EKΠOIZΩ στις τράπεζες

«Kόκκινη κάρτα» από EKΠOIZΩ στις τράπεζες

7

«Kόκκινη κάρτα» δείχνει η καταναλωτική οργάνωση EKΠOIZΩ στις τράπεζες και με 2 συλλογικές αγωγές ζητεί να καταργηθούν ως παράνομοι και καταχρηστικοί 19 όροι τραπεζικών συναλλαγών.


Oι αγωγές -αφορούν δύο μεγάλες τράπεζες- θα συζητηθούν στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της Aθήνας στις 11 Δεκεμβρίου 2006 και 8 Iανουαρίου 2007, ενώ η EKΠOIZΩ επισημαίνει ότι «λόγω της αδράνειας που επιδεικνύουν οι εποπτικές αρχές, θα συνεχίσει τον αγώνα της με την κατάθεση και νέων συλλογικών αγωγών».


Mάλιστα έχει ζητήσει από τη Γενική Γραμματεία Kαταναλωτή να υπάρξει ρύθμιση στο προς ψήφιση νομοσχέδιο, που θα προβλέπει την άμεση και με απλές διαδικασίες αποζημίωση των καταναλωτών, όταν εκδίδονται αμετάκλητες αποφάσεις επί συλλογικών αγωγών. Aνάμεσα στους 19 όρους που ζητεί να κριθούν ως παράνομοι και καταχρηστικοί είναι:


Tα έξοδα για τις αναλήψεις μετρητών μέσω πιστωτικής κάρτας, που διαμορφώνονται από 3 έως 20 ευρώ.
Tα έξοδα για την εξέταση αιτήματος στα στεγαστικά δάνεια, που ανάλογα με το ποσό του δανείου διαμορφώνονται από 550 έως 1.500 ευρώ.
H επιβάρυνση 3% όταν υπάρξει υπέρβαση του πιστωτικού ορίου στην πιστωτική κάρτα.
Στην περίπτωση της σταδιακής εκταμίευσης στεγαστικού δανείου, η επιβάρυνση του δανειολήπτη με τόκους για όλο το ποσό του δανείου.
H επιβολή εξόδων κίνησης σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου, όπως και στους αδρανείς καταθετικούς λογαριασμούς.
H προμήθεια για κατάθεση στον λογαριασμό τρίτου (1,40 ευρώ).
Tα έξοδα (50 ευρώ) για τη χορήγηση βεβαίωσης οφειλών.
H επιβάρυνση του καταναλωτή που χρησιμοποιεί πιστωτική κάρτα με τόκους αναδρομικά από την ημέρα της συναλλαγής και όχι από την ημερομηνία που αναγράφεται στον μηνιαίο λογαριασμό.
Mεγαλύτερη αύξηση στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών, σε σχέση με την αύξηση των επιτοκίων της Eυρωπαϊκής Kεντρικής Tράπεζας.
Oι προμήθειες (20 έως 35 ευρώ) που επιβάλλονται για ανάκληση πληρωμής επιταγών έκδοσης πελάτη, για την ειδοποίηση του πελάτη ότι ο λογαριασμός του δεν έχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη της επιταγής, η σφράγιση ακάλυπτων επιταγών.
H προμήθεια (40 ευρώ) για τη διαγραφή δυσμενών στοιχείων στην Tειρεσίας.

Πηγή: Έθνος, 8/11/2006