Αρχική Green Life Ζώα & Περιβάλλον Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για τη Μέρα Περιβάλλοντος

Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για τη Μέρα Περιβάλλοντος

33


Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος απηύθυνε ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Γιώργος Ανωμερίτης στους Έλληνες ναυτικούς υπογραμμίζοντας το νόημα του εορτασμού που είναι η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της περιβαλλοντικής συνείδησης των λαών, τονίζοντας παράλληλα την ιδιαίτερη σημασία που έχει για τη χώρα μας η καθαριότητα των θαλασσών και τη συμβολή των Ελλήνων ναυτικών στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.


   Ακολουθεί η διακήρυξη της Πάτμου για το περιβάλλον:


                                    Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ


   ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ την ανάγκη να διασφαλίσουμε το ανθρώπινο περιβάλλον και ειδικότερα το θαλάσσιο περιβάλλον.


   ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι τα θέματα της περιβαλλοντικής προστασίας που σχετίζονται με τη ναυτιλία αποτελούν για την Ευρωπαϊκή Ένωση σταθερή υψηλή προτεραιότητα και παρόλο που η ναυτιλία είναι ο πλέον περιβαλλοντικά φιλικός τρόπος μεταφοράς, περαιτέρω ενέργειες για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης είναι πάντοτε ευπρόσδεκτες.


   ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι η προώθηση της Ποιοτικής Ναυτιλίας θα συμβάλει στη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα και στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος μέσω της αυστηρής τήρησης της εφαρμοστέας νομοθεσίας και της εφαρμογής των υψηλότερων διατιθέμενων προτύπων περιβαλλοντικής προστασίας, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα οποιεσδήποτε αρνητικές συνέπειες, που οι ναυτιλιακές δραστηριότητες, όπως και οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα, αναπόφευκτα έχουν για το περιβάλλον.


   ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να διακηρύξουμε την προσήλωσή μας στο στόχο της αειφόρου ανάπτυξης στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών.


   ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ότι θα πρέπει να επιδιώκουμε διαρκώς την υιοθέτηση δράσεων/ πρωτοβουλιών που προωθούν την Ποιοτική Ναυτιλία, την ασφάλεια ναυσιπλοΐας και την πρόληψη της ρύπανσης που προκαλείται από πλοία και πηγές ξηράς και αποσκοπούν στην προσέλκυση ποιοτικών πλοίων στα κοινοτικά νηολόγια μέσω της υλοποίησης πολιτικών παροχής κινήτρων σύμφωνα με το κοινοτικό πλαίσιο που διέπει τις πολιτικές αυτές.


   ΤΟΝΙΖΟΥΜΕ την ανάγκη πιστής και συνεχούς εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας καθώς επίσης και δημιουργίας αξιόπιστων συστημάτων ετοιμότητας και απόκρισης για την καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης, που θα πρέπει να περιλαμβάνουν Κοινοτική δράση και συνεργασία μεταξύ των Κρατών Μελών και των Κρατών Μελών και γειτονικών χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της Κοινοτικής δράσης στα πλαίσια του ΙΜΟ, με στόχο την επίτευξη του υψηλότερου επιπέδου προστασίας και ελέγχου του θαλασσίου περιβάλλοντος.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΤο πρόγραμμα του συνεδρίου των Ομογενών
Επόμενο άρθροΣύνοδος της Ευρωπαϊκής Κίνησης