Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Σύσκεψη Υπουργών Αιγαίου και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου

Σύσκεψη Υπουργών Αιγαίου και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου

8

Στο Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στην Αθήνα οργανώθηκε σύσκεψη στην οποία έλαβαν μέρος οι Υπουργοί Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλης  Παυλίδης, Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου κ. Φώτης  Φωτίου και οι συνεργάτες τους.


 

Τα θέματα της συσκέψεως ήταν :
α) η ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας, το οποίο παρατηρείται τόσο στην Κύπρο, όσο και στη Νησιωτική Ελλάδα.
β) η ενίσχυση και διεύρυνση του προγράμματος Κύπρος – Αιγαίο – Θράκη, προκειμένου αυτό να καλύψει και οικονομικού χαρακτήρα δραστηριότητες, πέρα των πολιτιστικών που σήμερα περιέχει.

Κατά τη σύσκεψη συζητήθηκε και η συνεργασία κατά την παρουσίαση στα Κοινοτικά Όργανα θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος νησιωτικού χαρακτήρα.


Ο Υπουργός Αιγαίου Α. Παυλίδης θα ανταποδώσει την επίσκεψη αρχές του προσεχούς έτους.   


Πηγή: Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, 9/11/2006