Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Μαρία Κασσιώτου- Παναγιωτοπούλου: Έργα Πνοής για τα ελληνικά νησιά

Μαρία Κασσιώτου- Παναγιωτοπούλου: Έργα Πνοής για τα ελληνικά νησιά

19

 
Η ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου συμμετείχε στην 19η Γενική Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου ελληνικών νησιών – Ε.Ο.Α.Ε.Ν. που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο της Λέσβου στην Μυτιλήνη στις 4 & 5 Νοεμβρίου. Η Συνέλευση διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία, παρουσία του Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη και της βουλευτού της Ν.Δ. κ. Χριστιάνας Καλογήρου.


Στη Συνέλευση, μεταξύ άλλων, εξετάστηκαν θέματα που αφορούν στα πολυκαταστήματα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στον ρόλο του κράτους και των επιμελητηρίων για τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση:
-Στις νησιωτικές επιχειρήσεις και περιφερειακές στρατηγικές οργάνωσης μεταφορών, ενός τομέα τόσο ζωτικού για τη μελλοντική ανάπτυξη της νησιωτικής Ελλάδας,
– Στην προβολή μέσω των περιφερειακών και αθηναϊκών Μ.Μ.Ε. του ακτοπλοϊκού προβλήματος των ελληνικών νησιών και τις δυσχέρειες επικοινωνίας που αντιμετωπίζουν με την ηπειρωτική Ελλάδα. Το θέμα της ανεπαρκούς μεταφοράς και δυσχερούς επικοινωνίας που πλήττει τα ελληνικά νησιά κρίθηκε ως μείζον στις επαφές του ΕΟΑΕΝ με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και τον Πρωθυπουργό.
-Στην σύνταξη υπομνήματος διαμαρτυρίας προς τα αρμόδια κυβερνητικά και περιφερειακά διοικητικά όργανα, με παράλληλη εστίαση στα Μ.Μ.Ε., για επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζει η Λέσβος ως  προς τις συναλλαγές με τα γειτονικά τουρκικά παράλια. Προβληματίζει ιδιαίτερα η αυξανόμενη μεταφορά οικονομικών πόρων προς τις τουρκικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν ως αποτελέσματα την οικονομική αποδυνάμωση και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του νησιού.


Με το πέρας της εκδήλωσης η κ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου έκρινε ιδιαίτερα σημαντικές τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. και επεσήμανε ότι “ο ελληνικός νησιωτικός κόσμος αποτελεί σημαντικό μελλοντικό απόθεμα. Τα νησιά μας με το συντονισμό κατάλληλων δράσεων και την ενίσχυση των απαιτούμενων υποδομών μπορούν να προχωρήσουν προς μια αναπτυξιακή διαδικασία που θα αναδείξει τις αμέτρητες δυνάμεις τους και των πολιτών τους, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πολιτιστικής και ιστορικής τους κληρονομιάς”.