Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Επιτέλους αύξηση στις υπερωρίες των λιμενικών!

Επιτέλους αύξηση στις υπερωρίες των λιμενικών!

7

 Αναπροσαρμογή των αποζημιώσεων εργασίας του προσωπικού ΛΣ πλέον του πενθημέρου την εβδομάδα αποφασίστηκε με κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών.
Συγκεκριμένα αναπροσαρμόζεται από 01/07/2003 από 26,41 € σε 41,09 € για κάθε ημέρα απασχόλησης και το ύψος της ωριαίας αποζημίωσης νυχτερινής εργασίας από 1,83 € σε 2,93 €.